Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dobra osobiste JST

Dobra osobiste JST fotolia.pl

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym gmina, mają własną legitymację w sprawach o ochronę dóbr osobistych - stwierdził SN w postanowieniu z dnia 17 lipca 2020 r., sygn. akt: IV CZ 101/19.

W judykaturze przyjęto np. że przypisanie burmistrzowi gminy działań powodujących pogorszenie jej wizerunku jest równoczesne z naruszeniem dobra osobistego gminy.

W świetle przepisów o samorządzie terytorialnym nie ulega wątpliwości, że burmistrz reprezentuje gminę, nie ma natomiast samodzielnej legitymacji procesowej. Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest jednym z organów gminy. W art. 26 ust. 3 ustawy określono, że burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy. W ramach tak określonych kompetencji burmistrz - zgodnie z art. 31 w zw. z art. 11 ust. 3 ustawy - kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W ustawie Prawo prasowe brak jest przepisów szczególnych dotyczących legitymacji procesowej, przyznających ją organom gminy.

Czw., 26 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka