Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z listopadowego posiedzenia Zarządu ZPP

Relacja z listopadowego posiedzenia Zarządu ZPP .

Oświata, otwarta medycyna szkolna, przegląd prawa samorządowego, zmiany w przepisach dotyczących jawności życia publicznego – to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Spotkanie odbyło się 6 i 7 listopada br. w Masłowie k. Kielc. Gospodarzem był starosta kielecki Michał Godowski.

Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński.

Pierwszego dnia, po stwierdzeniu kworum i przyjęciu porządku obrad, prezes Ludwik Węgrzyn przedstawił zgromadzonym informację dotyczącą działalności Związku Powiatów Polskich pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu.

Przyjęte zostały protokoły z posiedzeń Zarządu Nr 7/17 i Nr 8@/17 oraz materiały przyjęte podczas tych posiedzeń.

Oskary Samorządowe

Następnie prezes Ludwik Węgrzyn poinformował zgromadzonych o tym, że 22 października 2017 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową. Wśród laureatów nie zabrakło przedstawicieli powiatów.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym Samorządowego Oskara otrzymali:

  • Józef Swaczyna, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego, starosta strzelecki - za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu (zachęcamy do lektury wywiadu opublikowanego tutaj );
  • Janusz Żmurkiewicz, prezydent miasta Świnoujście - za realizację projektów infrastrukturalnych, kulturalnych i edukacyjnych w ramach współpracy transgranicznej (zachęcamy do przeczytania wywiadu z nagrodzonym, który opublikowany został tutaj ).

Natomiast wyróżnienia otrzymali:

  • Tadeusz Brzozowski, przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego - za inicjowanie działań społecznych i patriotycznych na terenie Powiatu;
  • Edmund Kaczmarek, członek Zarządu ZPP, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, starosta jędrzejowski - za działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i łagodzenia skutków bezrobocia;
  • Kazimierz Rakowski, starosta wołomiński - za integrację ziem Powiatu, pochodzącego z województw: ostrołęckiego, siedleckiego i warszawskiego.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.

Prawo samorządowe

Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji z prac działającego przy Kancelarii Prezydenta RP zespołu ds. przeglądu prawa samorządowego. Biorą w nich udział przedstawiciele korporacji samorządowych. W ostatnim ze spotkań uczestniczył m.in. Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura ZPP.

Z relacji dyrektora wynika, że Kancelaria Prezydenta RP jest otwarta na wsłuchanie się w głos samorządów i korporacji samorządowych, włącznie z ewentualnością inicjatyw legislacyjnych prezydenckich w sprawach, które są dla JST istotne.

Kolejne robocze spotkanie ma odbyć się, zgodnie z zapowiedzią, pod koniec listopada br. Będzie ono dotyczyło finansowania JST. Planowana jest dyskusja na temat szczegółowych rozwiązań, np. przepisów ustawy o finansach publicznych.

Grzegorz Kubalski wspomniał także o konferencji pt. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie”, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim 11 października br. Pisaliśmy o tym tutaj: http://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/43909-o-konstytucji-i-samorzadzie-w-palacu-prezydenckim.

Medycyna szkolna

Kolejnym tematem, który poruszono podczas spotkania była otwarta medycyna szkolna. Kwestia ta była omawiana na posiedzeniu Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ekspert Zespołu - Bernadeta Skóbel, radca prawny ZPP przedstawiła projekt założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zgodnie z nim profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym jest organizowana w celu ochrony zdrowia i zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w perspektywie funkcjonowania w życiu dorosłym.

Realizacja tego celu ma polegać na tworzeniu w szkole środowiska sprzyjającego prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży przy współudziale pracowników edukacji, ochrony zdrowia, uczniów i ich rodziców oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Upowszechnianie profilaktyki medycznej będzie pierwszym krokiem do uspołecznienia i deinstytucjonalizacji systemu ochrony zdrowia.

Oświata

W porządku obrad znalazły się także kwestie organizacji i finansów oświaty samorządowej w kontekście reformy edukacji. Starostowie dyskutowali m.in. na temat wpływu liczby uczniów na koszty oświaty. Mówili o „podwójnym” roczniku w roku szkolnym 2019/2020, kiedy to w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół pierwszego stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Z przedstawionej przez Katarzynę Liszkę-Michałka prezentacji wynikało, że liczba uczniów klas pierwszych będzie się w najbliższym czasie skokowo zmieniała – co jest przede wszystkim efektem najpierw wdrożenia, a potem wycofania reformy „sześciolatków”.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na wysokość subwencji oświatowej i wydatki oświatowe – wysokość wydatków subwencjonowanych przekracza kwotę przekazywanej samorządom subwencji oświatowej. Mówiono również o planowanych od 1 kwietnia 2018 r. podwyżkach dla nauczycieli.

W tej części spotkania uczestniczył także marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Jawność życia publicznego

Na spotkaniu omówiono ponadto głośno ostatnio komentowany projekt ustawy o jawności życia publicznego. Jedną ze zmian, którą akt ten wprowadza jest poszerzenie zakazów w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne w czasie pełnienia funkcji o zakaz zasiadania we władzach w spółki prawa handlowego lub wykonywania na jej rzecz jakichkolwiek odpłatnych zajęć o:

  • wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i członków zarządu powiatu oraz marszałków i członków zarządu województwa,
  • prezesów i członków zarządów spółek zobowiązanych - chyba, że nieodpłatnie w „spółkach córkach”.

Wprowadza ponadto nowy wzór oświadczenia majątkowego. Pisaliśmy o tym tutaj: http://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/44056-o-jawnosci-zycia-publicznego.

Plany na przyszłość

Ludwik Węgrzyn przedstawił też założenia strategiczne ZPP na rok 2018 i lata kolejne, a także  założenia do projektu budżetu na rok 2018. Rozmawiano również o organizacji przyszłorocznego Zgromadzenia Ogólnego ZPP. Tym razem odbędzie się ono w Warszawie.


W drugim dniu obrad członkowie ZPP mieli możliwość zwiedzenia Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego w Podzamczu, XVII-wiecznego Dworu Starostów Chęcińskich i Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi na Świętym Krzyżu

Niedz., 12 Lst. 2017 0 Komentarzy
Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska
sekretarz redakcji Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska