Lokalne podatki pójdą w górę? Jest obwieszczenie ws. stawek

Lokalne podatki pójdą w górę? Jest obwieszczenie ws. stawek fotolia.pl

Minister Finansów wystosował obwieszczenie w sprawie górnych stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Przez inflację podwyżka może być rekordowa.

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych podatków od nieruchomości, od środków transportowych i wskazanych opłat lokalnych, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik ten wyniósł 111,8%, czyli stawki zostały podwyższone o 11,8%. Jeśli gminy skorzystają więc z nowych stawek, mieszkańców mogą czekać naprawdę wysokie podwyżki.

To, co może wszystkich najbardziej interesować, to stawki podatków od nieruchomości. I tak, zgodnie z obwieszczeniem ministra, w 2023 r. maksymalna stawka podatku od budynków mieszkalnych wzrośnie do 1 zł za 1 metr kwadratowy. Obecnie to 89 gr, a więc możliwy jest wzrost stawki aż o 11 groszy na metrze. Natomiast stawka maksymalna za budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrośnie o 3 zł i 4 grosze do 28,78 zł za metr powierzchni użytkowej. Podatek od gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków będzie mógł wynieść maksymalnie 1,16 zł (wzrost o 13 groszy), natomiast od pozostałych (nie będących pod wodami powierzchniowymi) – 61 gr (w stosunku do 54 groszy w roku 2022). Podniesione będą mogły być też m.in. opłaty za psa do prawie 151 zł rocznie, opłata uzdrowiskowa do 5,40 zł za dzień, a opłata targowa do stawki o wysokości 953,38 zł dziennie.

Obwieszczenie opublikowano w Monitorze Polskim pod pozycją 731.

Zgodnie z ustawą, o ewentualnych zmianach wysokości stawek podatków i opłat lokalnych decydują rady gmin.

Pt., 5 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński