Przyznano środki na poprawę warunków mieszkaniowych

Przyznano środki na poprawę warunków mieszkaniowych fotolia.pl

Podczas ostatniego posiedzenia rządu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. To realizacja działań związanych z wdrażaniem KPO. Ok. 4 mld zł (855 mln euro) zostanie przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i na budowę mieszkań dla osób o mniejszych dochodach.

O wsparcie będą mogli się ubiegać, w zależności od instrumentu, właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych, czyli np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, gminy, towarzystwa budownictwa społecznego/społeczne inicjatywy mieszkaniowe, osoby fizyczne, zakłady pracy, związki wyznaniowe itd.

Nabór wniosków do BGK będzie ciągły, a wsparcie otrzymają wszyscy zainteresowani spełniający warunki formalne, aż do wyczerpania przewidywanej puli środków.

Poprawa warunków życia w istniejącym zasobie mieszkaniowym (w ramach KPO)

Środki w tym zakresie przekazane mogą zostać w ramach:

 • Grantu na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE) w budynkach wielorodzinnych. Dotyczy to istniejących budynków niezależnie od ich właścicieli. W przypadku inwestycji towarzystw budownictwa społecznego (TBS) czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM), możliwe będzie uzyskanie grantu OZE również na etapie budowy.
 • Wyższej premii i grantu na pokrycie łącznie do 41% kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Dotyczy to wszystkich budynków wielorodzinnych, niezależnie od ich właścicieli.
 • Premii i grantu na pokrycie do 90% kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych – pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotyczy to budynków mieszkalnych należących do samorządów albo spółek
  z większościowym udziałem samorządów.

Rozszerzenie programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) (w ramach KPO)

 • Gminy zyskają dostęp do wyższego o 15-25% bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów budowy nowych mieszkań komunalnych i społecznych mieszkań czynszowych.
 • Inwestycje te będą realizowane głównie w ramach TBS oraz SIM.
 • Podniesienie poziomu wsparcia z obecnych 35% na 60% w przypadku społecznych mieszkań czynszowych.
 • Podniesienie maksymalnego poziomu wsparcia z 80% na 95% kosztów inwestycji w przypadku mieszkań komunalnych.
 • Warunkiem uzyskania wyższego wsparcia z BSK będzie spełnianie podwyższonych standardów efektywności energetycznej.
 • Inwestycje w społeczne mieszkania czynszowe realizowane z programu BSK będą mogły uzyskać dodatkowy grant OZE na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii.

Rozwiązania dotyczące premii termomodernizacyjnej i remontowej (rozwiązania uzupełniające)

 • Premia termomodernizacyjna wzrośnie z 16% do 26%.
 • Premia remontowa wzrośnie z 15% do 25%.
 • Wyższe wsparcie ma być zachętą dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych do realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.
 • Premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytku co najmniej
  40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii.

Źródło: MRiT

Pt., 15 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska