Konkurs „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”

Konkurs „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” fotolia.pl

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MSiT wraz z Fundacją przeznacza łącznie 15 000 000 zł. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski o dofinansowanie niekomercyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia br. mogą składać organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj.:

  • związki stowarzyszeń,
  • stowarzyszenia,
  • fundacje.

Każdy obóz powinien:

  • mieć charakter wyjazdowy;
  • trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu;
  • realizować codziennie co najmniej 2 godziny zajęć sportowych;
  • być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  • odbywać się wyłącznie na terenie Polski.

Uczestnikami obozu sportowego mogą być wyłącznie dzieci i młodzież. W trakcie trwania obozu mogą być organizowane wewnętrzne zawody, turnieje, a także wycieczki krajoznawcze, wydarzenia kulturalne, itp. Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu (w trakcie obozu nie może następować wymiana uczestników).

Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 lipca 2022 r. lub wcześniejszego wyczerpania środków. Wnioski o refundację kosztów obozów, które odbyły się przed dniem złożenia wniosku można składać do 30 czerwca 2022 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowe Wakacje +”.

Źródło: Fundacja LOTTO

Czw., 9 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś