Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ruszył nabór wniosków dla Rodzinnych Ogródków Działkowych

Ruszył nabór wniosków dla Rodzinnych Ogródków Działkowych fotolia.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konkurs grantowy jest konkursem otwartym podzielonym na etapy miesięczne, trwające od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem pierwszego etapu, który trwa od 30 maja do 30 czerwca 2022 r.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj.:

  • przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej,
  • poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska,
  • zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych.

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu są podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako stowarzyszenia ogrodowe. Zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2021 r., poz. 1073), przez stowarzyszenie ogrodowe należy rozumieć stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego konkursu więcej niż jeden wniosek. Jeden wniosek o przyznanie grantu składany przez stowarzyszenie ogrodowe, może obejmować więcej niż jeden ROD, prowadzony przez to stowarzyszenia ogrodowe. ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem.

Kwota przeznaczona na granty wybrane w konkursie wynosi 47 mln zł. Wartość grantu dla jednego ROD wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. W przypadku bardzo dużych ROD, obejmujących więcej niż 400 działek kwota może być nieco wyższa.
Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu do 31 sierpnia 2023 r. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym nie może trwać dłużej niż do 31 sierpnia 2023 r.

Ubiegając się o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, w zakresie kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem.

Formularz wniosku o przyznanie grantu oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne tutaj.

Źródło: ARiMR

Czw., 2 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba