Polski Ład: Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego wnioskuje o wydłużenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego

Polski Ład: Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego wnioskuje o wydłużenie terminu realizacji zadania inwestycyjnego fotolia.pl

Obecnie termin na ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy/wykonawców inwestycji wynosi 6 miesięcy od dnia udostępnienia promesy w ramach I naboru Rządowego Funduszu Polski Ład. Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego w wydanym stanowisku zawnioskował o wydłużenie tego terminu.

Konwent zawnioskował również o zgodę na dzielenie zamówienia publicznego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na części i umożliwienie rozliczenia dofinansowania (promesy) każdej części odrębnie.

Jak wskazują starostowie, w porównaniu do robót drogowych realizowanych w 2021 roku, nastąpił trzykrotny wzrost cen. Jak podkreślono, praktycznie wszystkie z przeprowadzonych postępowań zostały unieważnione.

W stanowisku zwrócono również uwagę na duży wzrost cen energii i paliw, co przekłada się na dużą niestabilność na rynku robót budowlanych i drogowych. To z kolei uniemożliwia miarodajne sporządzenie ofert w postępowaniach przetargowych, przez co wycofują się oferenci, a przetargi zostają unieważniane.

Zdaniem Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, termin od uzyskania promesy wstępnej do zakończenia procedury zakupowej powinien zostać wydłużony do 10-12 miesięcy.

Uzasadniając powyższy wniosek, Konwent powołał się na fakt, że otrzymane promesy inwestycyjne w związku ze wzrostem cen materiałów, paliw i energii nie odzwierciedlają zakładanego poziomu finansowania 95 proc. do 5 proc. wkładu własnego. Jak wskazuje Konwent, wyniki przetargów weryfikują ten poziom z 5 proc. do 50 proc. wartości najniższej oferty.

Wskazano także na braki w zatrudnieniu w związku z wybuchem wojny w Ukrainie – zatrudnieni w firmach drogowych pracownicy z Ukrainy wyjechali, by bronić kraju, przez co zmniejszyły się moce przerobowe firm.

Konwent zaproponował również wprowadzenie możliwości ogłoszenia kilku postępowań przetargowych dla jednej inwestycji – np. osobne postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót, osobne na inżyniera kontraktu.

Wśród postulatów Konwentu znalazło się też zwiększenie liczby transz płatności, które umożliwiłyby częstsze wypłaty wynagrodzenia wykonawcom. W ocenie Konwentu zwiększenie częstotliwości wypłacanych środków jest niezwykle istotne z punktu widzenia zapewnienia płynności finansowej zarówno wykonawców, jak i samorządów. Jak czytamy w stanowisku: „Projektowanie płatności za te kontrakty z częstotliwością zgodną z transzami, jakie będą wypłacane w ramach Programu, niewątpliwie byłoby katastrofalne w skutkach dla przedsiębiorców. (…) Należy zauważyć, że kondycja finansowa samorządów z powodu negatywnych skutków pandemii, wprowadzenia zmian podatkowych w Polskim Ładzie, również jest bardzo trudna”.

Konwent zaznaczył również problem związany z dostępem do aplikacji Polski Ład jedynie dla dwóch osób.

Pt., 15 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska