Będzie duża nowela Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – a przy okazji zmiany w ustawie o drogach publicznych

Będzie duża nowela Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – a przy okazji zmiany w ustawie o drogach publicznych fotolia.pl

Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Poniżej przekazujemy podstawowe informacje na temat tego projektu – niebawem na stronie www.zpp.pl będzie dostępna opinia Związku do tego projektu.

Zmiany w RFRD

Jak zauważają projektodawcy, w celu kontynuowania działań zmierzających do dalszego podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce rozwinięciu mają ulec wyodrębnione zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych realizowane w ramach zadań powiatowych i gminnych jako zadania mające na celu ochronę przede wszystkim niechronionych uczestników ruchu. Do tych zadań należy rozwój takich elementów infrastruktury drogowej jak: drogi dla rowerów, chodniki, przejścia dla pieszych, przejazdy, perony (autobusowe) wraz z dojściami. W ocenie resortu w tym kontekście jest również istotna budowa dodatkowego oświetlenia drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu niechronionych uczestników ruchu zwłaszcza w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych.

W ramach zadań powiatowych i gminnych wyodrębnione mają zostać również zadania remontowe jako oddzielne zadania realizowane na drogach powiatowych i gminnych, co ma ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego utrzymanie infrastruktury drogowej w odpowiednim standardzie jakości.

Jednocześnie dynamiczny rozwój infrastruktury transportowej różnych gałęzi tzn. transportu kolejowego czy drogowego zdaniem autorów projektu zmusza do podjęcia zdecydowanych działań w celu rozbudowy infrastruktury drogowej służącej komunikacji lądowych terminali intermodalnych. W tym celu Fundusz ma wspierać nowy rodzaj zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w postaci budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury drogowej służącej komunikacji terminali intermodalnych lub skomunikowaniu specjalnych stref ekonomicznych.

Drogi publiczne – kaskada i kanały technologiczne

W ustawie o drogach publicznych zaproponowano zmiany mające na celu:

  • zmianę mechanizmu przekazywania tzw. „starodroża” po wybudowaniu przez zarządcę dróg nowej drogi, tj. zmianę mechanizmu „kaskadowego” zawartego w art. 10 ustawy o drogach publicznych: stara droga krajowa zastąpiona nowo wybudowanym odcinkiem drogi ekspresowej z chwilą oddania go do użytkowania ma stawać się drogą wojewódzką bez możliwości scedowania tej drogi na gminę, natomiast stara droga krajowa zastąpiona nowo wybudowanym odcinkiem drogi krajowej innej niż droga ekspresowa lub autostrada z chwilą oddania go do użytkowania ma być pozbawiona dotychczasowej kategorii i zaliczona do kategorii drogi gminnej. Ponadto stara droga wojewódzka ma stawać się drogą powiatową, a stara droga powiatowa – drogą gminną;
  • usprawnienie obowiązujących przepisów dotyczących lokalizacji kanałów technologicznych w pasie drogowym poprzez ograniczenie obowiązku ich budowy na przykład w sytuacji gdy brak jest dla niego miejsca, gdy roboty budowlane obejmują wyłącznie obiekty lub urządzenia wyposażenia technicznego drogi, gdy nie jest to możliwe w drogowym obiekcie inżynierskim ze względu na rodzaj lub bezpieczeństwo konstrukcji.

Specustawa drogowa będzie z nami dużo dłużej

Według projektu obowiązywanie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ma zostać przedłużone do roku 2050.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

Pt., 17 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel