Do zdobycia granty w programie PFRON „Dostępny samorząd”

Do zdobycia granty w programie PFRON „Dostępny samorząd” fotolia.pl

„Dostępny samorząd – granty” to nowy projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki któremu poprawi się dostępność usług świadczonych przez samorządowe jednostki i urzędy. Na realizację celów projektu przeznaczono 77 mln złotych.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez samorządy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Urzędy, placówki związane z edukacją, ochroną zdrowia, rehabilitacją czy sprawami obywatelskimi mogą dofinansować z pieniędzy PFRON likwidację barier architektonicznych, technicznych czy komunikacyjnych, aby spełnić warunek dostępności dla wszystkich.

Projekt zakłada zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych budynków publicznych czy instalację w nich urządzeń technicznych i rozwiązań architektonicznych. W ramach projektu można sfinansować także działania, które zapewnią informację na temat rozkładu pomieszczeń, zapewnią możliwość szybszej ewakuacji, pozwolą na lepszą obsługę osób niewidomych czy niesłyszących.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać w imieniu konkretnych placówek jednostki samorządu terytorialnego. Jeden wniosek może objąć działania związane z poprawą dostępności usług nawet w kilku jednostkach organizacyjnych.

Maksymalna wysokość grantu może wynieść aż 250 tys. złotych.

Konkurs przebiega w określonych czasowo rundach. Konkretne terminy, wraz ze szczegółami dotyczącymi realizacji projektu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl. W każdym wojewódzkim Oddziale PFRON działają Punkty Kontaktowe, w których można uzyskać informacje o projekcie.

Źródło: PFRON 

Czw., 21 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek