W Sejmie o pracach nad ustawą wdrożeniową

W Sejmie o pracach nad ustawą wdrożeniową fotolia.pl

30 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych, działającej w ramach Komisji Finansów Publicznych, którego przedmiotem była informacja Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na temat zaawansowania prac nad projektem ustawy wdrożeniowej na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem konsultacji społecznych oraz udziału strony społecznej w Komitecie Monitorującym.

Harmonogram już się rozjechał

Posiedzenie prowadził przewodniczący Podkomisji, poseł Marek Sowa. Już na wstępie wskazał, w lipcu odbyło się posiedzenie Podkomisji, na którym dyskutowano nad wstępnym harmonogramem prac nad projektem ustawy wdrożeniowej na nową perspektywę. „Wtedy wydawało się, że ustawa trafi we wrześniu do parlamentu” – przypomniał poseł Sowa. Zwrócił też uwagę na to, że jak projekt wpłynie późno do laski marszałkowskiej, to w Sejmie spędzi tylko dobę – nie będzie czasu na rzetelną pracę.

Ministerstwo ściga się z czasem, choć nie do końca wiadomo po co?

Jak przekazał dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Szymon Giderewicz, projekt 9 września 2021 r. przekazany został pozostałym ministerstwom w ramach prac rządowych – teraz trwa analiza uwag zgłoszonych przez resorty. Ponadto uwagi zgłosiły m.in. organizacje samorządowe w ramach Komisji Wspólnej (w tym ZPP). Oprócz tego resort planuje przeprowadzenie wysłuchania publicznego – aktualny termin to 7 października 2021 roku. Według informacji przedstawionych przez dyrektora Giderewicza, uwagi dotyczą przede wszystkim zarządzania programami finansowanymi ze środków polityki spójności, są także uwagi dotyczące Komitetu Monitorującego. „Uwag dotyczących już funkcjonujących przepisów raczej nie będziemy uwzględniać – szczególnie tam, gdzie rozwiązania dotyczące wdrażania polityki spójności już dobrze funkcjonują” – mówił dyrektor Giderewicz. Przekazał też, że resort chce zakończyć konsultacje możliwie jak najszybciej. Pytanie jednak, skąd ten pośpiech, skoro według nieoficjalnych informacji zakończenie negocjacji Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską nie nastąpi w tym roku, a losy Krajowego Planu Odbudowy są jeszcze mniej pewne.

Organizacje pozarządowe: trzeba projekt konsultować też z nami

Iwona Janicka z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych zasygnalizowała, że w ocenie OFOP projekt ustawy wdrożeniowej za słabo jest konsultowany z trzecim sektorem – Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ doradczy ministra, a nie reprezentacja organizacji pozarządowych.

ZPP: pracujmy merytorycznie, trudno zaopiniować „kota w worku”

Bartłomiej Zydel z Biura ZPP zrelacjonował przebieg prac w Komisji Wspólnej. Wskazał też, że zamknięcie prac w ramach KWRiST na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury 6 października będzie trudne m.in. z tego względu, że nie została jeszcze udzielona odpowiedź na uwagi Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich czy Związku Miast Polskich. Nie mówiąc już o tym, że KWRiST opiniuje projekty w wersjach po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych – a takiej wersji projektu trudno się spodziewać do 6 października. B. Zydel wskazał także na kluczowe dla ZPP obszary ustawy, tj. formy zarządzania ZIT i IIT, a także zmiany w samorządowym planowaniu strategicznym – w kontekście przewidywanej przez projekt ustawy wdrożeniowej korekty ostatniej dużej noweli ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ustawy o samorządzie gminnym.

Pt., 1 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel