Będą dotacje na retencje na obszarach wiejskich

Będą dotacje na retencje na obszarach wiejskich fotolia.pl

50 mln zł w formie dotacji do 70 procent kosztów kwalifikowanych zostanie przeznaczonych na pomoc w realizacji zadań w zakresie retencji na obszarach wiejskich. JST będą mogły wziąć udział w naborze od 22 lipca do 17 grudnia 2021 roku lub do momentu wyczerpania budżetu.

Dofinansowanie będzie się odbywać w ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – finansowanie retencji na wsi.

Chodzi o pomoc w realizacji zadań, które przyczynią się do ochrony przed skutkami zmieniającego się klimatu. Prace mają zostać podjęte na terenach szczególnie wrażliwych na zmiany klimatu.

Wnioski należy składać w terminie od 22.07.2020 r. do 17.12.2021 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  •       wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  •       oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – retencja na wsi

Wnioski będą poddawane ocenie na bieżąco. O wyniku oceny wnioskodawcy będą informowani bezpośrednio.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji (dofinansowanie do 70 % kosztów kwalifikowanych), a budżet naboru do 50 mln zł.

Beneficjantami programu są jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania w zakresie retencji na obszarach wiejskich.

Dofinansowaniu będą podlegały zadania w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej na obszarach wiejskich.

Regulamin oraz wniosek potrzebny do naboru znajdują się tutaj.

Sob., 18 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska