POIŚ, trasport intermodalny: wstępne rozpoznanie

POIŚ, trasport intermodalny: wstępne rozpoznanie fotolia.pl

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, jako jedna z instytucji pośredniczących w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, rozpoczęło nabór projektów transportu intermodalnego, kwalifikowanych do działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Nabór prowadzony jest w ramach tzw. wstępnej kwalifikacji. Polega ona na przeprowadzeniu naboru wniosków o udzielenie pomocy publicznej i ich wstępnej ocenie pod kątem kwalifikowania się do otrzymania dofinansowania.

Celem wstępnej kwalifikacji jest umożliwienie potencjalnym beneficjentom jak najwcześniejszego rozpoczęcia prac nad realizacją projektów, które są objęte zasadami udzielania pomocy publicznej. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej ma na celu wstępne potwierdzenie spełnienia jednej z zasad zgodności pomocy publicznej z unijnym rynkiem wewnętrznym. Jednak pozytywne rozpatrzenie ww. wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem wnioskodawcy pomocy publicznej objętej wnioskiem.

Wnioski należy składać w terminie do odwołania w kancelarii Centrum. Więcej informacji o naborze można znaleźć tutaj.

Źródło: cupt.gov.pl

Czw., 14 St. 2016 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża