Fundusze strukturalne na zdrowie ruszą w III kwartale tego roku

Fundusze strukturalne na zdrowie ruszą w III kwartale tego roku fotolia.pl

Polska delegacja pod przewodnictwem Pana Mariana Zembali Ministra Zdrowia rozmawiała z  Komisją Europejską na temat możliwości szybkiego uruchomienia inwestycji w obszarze ochrony zdrowia współfinansowanych z funduszy strukturalnych i szacowanych na kwotę ok. 12 mld PLN.

Rozmowy dotyczyły uzgodnienia warunków sprawnego rozpoczęcia przedsięwzięć służących rozwojowi profilaktyki zdrowotnej, kształceniu kadr medycznych, tworzeniu i rozwojowi na uczelniach medycznych centrów symulacji medycznej, poprawie jakości opieki nad osobami starszymi, wdrożeniu rozwiązań projakościowych i poprawiających działanie systemu ochrony zdrowia, a także rozwojowi infrastruktury w podmiotach leczniczych. Środki unijne będą przeznaczone na inwestycje służące przekształceniu polskiej ochrony zdrowia w system bardziej nowoczesny i efektywny, który będzie podążał ku wszelkim innowacjom, służącym poprawie jakości opieki nad pacjentem.

Środki unijne na ochronę zdrowia będą przeznaczane zarówno z programów centralnych, tj. z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Infrastruktura i Środowisko ale także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Najważniejszym dokumentem określającym strategię wydatkowania środków jest Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-20. Kluczowym elementem ich wdrażania będą prace Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze ochrony zdrowia, któremu przewodniczyć będzie Minister Zdrowia. Ponadto, w procesie wdrażania środków udział będą brały Komitety Monitorujące poszczególnych programów operacyjnych oraz instytucje wdrażające na poziomie centralnym i regionalnym.

Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w III kwartale 2015 r. Wdrażanie środków rozpocznie się od uruchomienia działań na rzecz Dziennych Domów Opieki Medycznej oraz Centrów Symulacji Medycznej.

Źródło: MZ

Czw., 2 Lp. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Barbara Łączna