Ocena oddziaływania na środowisko w nowej perspektywie

Ocena oddziaływania na środowisko w nowej perspektywie fotolia.pl

Trwają konsultacje projektu „Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”.

Wytyczne skierowane są do wszystkich instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych, tj. do instytucji zarządzających, instytucji pośredniczących oraz do instytucji wdrażających. Wytyczne nie mają charakteru aktu powszechnie obowiązującego, lecz zawierają wskazówki, w jaki sposób powinny postępować instytucje zaangażowane w realizację programów operacyjnych, aby ustalić i wykazać zgodność przygotowania projektów z zasadami wydatkowania środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w zakresie oceny oddziaływania na środowiska.

Wydatki w ramach programu operacyjnego muszą być ponoszone zgodnie z prawem oraz zasadami unijnymi i krajowymi. W tym celu konieczne jest dokonanie weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących oceny oddziaływania na środowisko. Zadaniem instytucji jest więc sprawdzenie przed udzieleniem dofinansowania, czy projekt posiada komplet dokumentacji świadczącej o prawidłowo przeprowadzonej procedurze. W praktyce oznacza to, że wytyczne będą miały bezpośrednie oddziaływanie również na beneficjentów i wnioskodawców.

Uwagi można zgłaszać do 15 lipca br. Projekt wytycznych oraz formularz do zgłaszania uwag dostępne są tutaj

 

Czw., 2 Lp. 2015 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel