Profilaktyka zdrowotna w szkołach

Profilaktyka zdrowotna w szkołach fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia przedstawili plan zajęć w zakresie edukacji o zdrowiu, które będą odbywały się w szkołach. Wśród nich jest też program badawczo-edukacyjny, który pozwoli skorzystać nauczycielom w całej Polsce z profesjonalnych materiałów edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia.

Akcja edukacyjna skierowana do uczniów do odpowiedź na potrzeby związane z problemami zdrowotnymi dzieci i młodzieży wynikającymi z długotrwałego okresu nauki zdalnej. W szkołach pojawią się:

Junior-Edu-Żywienie

To wspólny projek Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia w zakresie edukacji żywieniowej. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej wśród uczniów klas I-VI szkół podstawowych ukierunkowanej na zmianę nawyków żywieniowych. W ramach akcji zostaną opracowane materiały edukacyjne oraz scenariusze zajęć. Odbędą się również szkolenia nauczycieli w zakresie zdrowego i racjonalnego odżywania.

Przedsięwzięcie obejmie ponad 2 tys. szkół z całej Polski i będzie realizowane przez specjalistów w dziedzinie żywienia i dietetyki z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

„Zdrowe dzieciaki to my”!

Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Ministerstwo Zdrowia uruchamia natomiast „Zdrowe dzieciaki to my”!. To materiały edukacyjne o zdrowych nawykach żywieniowych, wpływie ruchu na zdrowie, snu czy szczepień. Mają one atrakcyjną dla dzieci szatę graficzną, zawierają m.in. wykreślanki, rysowanki, rozsypanki wyrazowe, quizy. Z kolei nauczyciele otrzymają gotowe scenariusze lekcji.

Materiały przygotowali eksperci Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz metodykami z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Patronat nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki. Materiały będą dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Uzupełnieniem materiałów jest gra planszowa „Piramida Zdrowia” opracowana przez MZ, która już trafiła do szkół.

 „Mam supermoc – dbam o zdrowie”

MZ zleciło również przeprowadzenie kampanii edukacyjnej „Mam supermoc – dbam o zdrowie”. Jest ona skierowana do dzieci i młodzieży. Wystartowała w maju 2022 i potrwa do maja 2023 roku. Celem akcji jest popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki przeciwnowotworowej.

„Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”

To wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Będzie to kampania propagująca korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki. Celem inicjatywy jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwala na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, które zostaną przygotowane we współpracy z nauczycielami. Do wspólnych działań szkoły mogą zaprosić przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym z placówek ochrony zdrowia (lekarz, ratownik medyczny), stacji sanitarno-epidemiologicznej.

„Zdrowe Życie”

„Zdrowe Życie” to wspólny projekt Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. W jego realizację włączy się także Ministerstwo Edukacji i Nauki. Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy Pary Prezydenckiej, która jednocześnie patronuje całemu programowi.

Główne cele przedsięwzięcia to m.in.

  • budowanie świadomości i promowanie profilaktyki zdrowotnej przez ogólnopolską akcję edukacyjno-zdrowotną,
  • przeprowadzenie bezpłatnych, specjalistycznych badań i konsultacji w mobilnych strefach zdrowia,
  • zwiększenie dostępności usług cyfrowych w ochronie zdrowia,
  • wsparcie i pomoc w dbaniu o zdrowie, zwłaszcza po pandemii.

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej zostaną zrealizowane różne inicjatywy i przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia oraz profilaktykę zdrowotną. Będą wśród nich m.in.:

  • lekcje „Zdrowe życie” z udziałem ekspertów w Kancelarii Prezydenta RP,
  • „Tydzień o zdrowiu” – lekcje poświęcone różnym aspektom profilaktyki zdrowotnej: zdrowy styl życia, emocje, odżywianie, e-uzależnienia, aktywność fizyczna,
  • Wielki Test o Zdrowiu na antenie TVP,
  • debaty o zdrowiu z udziałem ekspertów. 

Źródło: MEiN

Śr., 7 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska