Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wzrost udzielonych świadczeń zdrowotnych w 2021 r.

Wzrost udzielonych świadczeń zdrowotnych w 2021 r. fotolia.pl

Jak podaje GUS w 2021 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia blisko 3,1 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało ponad 3,4 mln pacjentów. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie stacjonarnym leczonych było blisko 1,6 mln osób.

W 2021 roku w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonowało 1 587 zespołów ratownictwa medycznego (o 6 więcej niż przed rokiem), z czego 1 250 podstawowych i 337 specjalistycznych. Podobnie jak w latach ubiegłych odnotowano spadek liczby zespołów specjalistycznych przy jednoczesnym wzroście liczby zespołów podstawowych. Doraźnej pomocy medycznej udzielały również lotnicze zespoły ratownictwa medycznego z 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także 241 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Z systemem współpracowało 156 izb przyjęć, 17 centrów urazowych oraz 11 centrów urazowych dla dzieci.Poza szpitalem osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego pomocy medycznej udzielają zespoły ratownictwa medycznego. W ramach medycznych czynności ratunkowych wykonano prawie 3,1 mln wyjazdów/wylotów. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba wyjazdów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia zwiększyła się o 299,6 tys. Najwięcej (79,6%) wyjazdów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego stanowiły wyjazdy/wyloty do domu pacjenta (o 1,7 p. proc. więcej niż w 2020 r.).

Liczba osób, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych, wyniosła blisko 3,1 mln (o 305,0 tys. więcej niż w roku poprzednim), z czego 4,9% stanowiły dzieci i młodzież do 18 lat, a 48,4% – osoby w wieku 65 lat i więcej (w 2020 r. odsetki te wyniosły odpowiednio 4,5% i 48,5%).

Na 1 tys. ludności w Polsce przypadało 80 osób, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy medycznej (w roku poprzednim wskaźnik ten wynosił 72 osoby). Najwięcej osób, które skorzystały z pomocy medycznej w miejscu zdarzenia w przeliczeniu na 1 tys. ludności, odnotowano w województwie zachodniopomorskim – 104 osoby, a najmniej w województwie wielkopolskim – 59 osób.Według stanu 31 grudnia 2021 r. w skład zespołów ratownictwa medycznego wchodziło 12,9 tys. pracowników. Najliczniejszą grupę – prawie 11,0 tys. – stanowili ratownicy medyczni. Ponadto w zespołach pracowało ponad 1,1 tys. pielęgniarek systemu ratownictwa medycznego, ponad 0,4 tys. lekarzy systemu ratownictwa medycznego i blisko 0,4 tys. innych osób. W porównaniu z 2020 r. liczba personelu medycznego wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego utrzymywała się na zbliżonym poziomie.

Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) zapewniały świadczenia zdrowotne w dwóch trybach: ambulatoryjnym (niezakończonym hospitalizacją) oraz stacjonarnym. W izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych najwięcej świadczeń udzielono w trybie ambulatoryjnym. W 2021 r. w izbach przyjęć lub SOR udzielono doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym ponad 3,4 mln osób (wzrost o 5,3% w porównaniu z 2020 r.). Liczba leczonych w trybie stacjonarnym wyniosła prawie 1,6 mln osób (wzrost o 14,1% do roku poprzedniego). Dzieci stanowiły 17,2% ogólnej liczby leczonych w izbach przyjęć lub SOR, a osoby w wieku 65 lat i więcej – 27,7% (w 2020 r. odsetki te wynosiły odpowiednio 15,6% i 27,8%).

Według danych GUS na 1 tys. ludności Polski przypadało 130 osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych lub izbach przyjęć (w roku poprzednim – 120 osób). Najwięcej osób, które skorzystały z pomocy w tego typu miejscach w przeliczeniu na 1 tys. ludności, odnotowano w województwie pomorskim – 158 osób, a najmniej w województwie śląskim – 90 osób.

Źródło: GUS

Czw., 12 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła