NFZ zwiększa środki na świadczenia zdrowotne

NFZ zwiększa środki na świadczenia zdrowotne fotolia.pl

Dzięki prognozie wyższych wpływów środków ze składki zdrowotnej oraz osiągniętym wskaźnikom makroekonomicznym w 2021 roku, budżet NFZ zwiększył się o ponad 9 miliardów złotych. Środki te zostaną w całości przeznaczone na świadczenia zdrowotne.

Wpływy do budżetu NFZ, po zmianie planu finansowego Funduszu, wzrosły łącznie o ponad 9,1 mld zł. Najwięcej tych środków otrzymają szpitale (ponad 5 mld zł) i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ponad 2 mld zł).

Nakłady na świadczenia medyczne wzrosną łącznie o blisko 13 procent w stosunku do pierwotnego planu. Środki trafią do Oddziałów Wojewódzkich NFZ i zostaną podzielone zgodnie z obowiązującym algorytmem.

Na co NFZ planuje przeznaczyć dodatkowe środki?

 • podstawowa opieka zdrowotna (POZ) – zwiększenie o 436,6 mln zł;
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) – zwiększenie o 2,08 mld zł;
 • leczenie szpitalne – zwiększenie o 5,18 mld zł;
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – zwiększenie o 337,81 mln zł;
 • rehabilitacja lecznicza – zwiększenie o 547,48 mln zł;
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – zwiększenie o 114,19 mln zł;
 • opieka paliatywna i hospicyjna – zwiększenie o 84,18 mln zł;
 • leczenie stomatologiczne – zwiększenie o 54,41 mln zł;
 • pomoc doraźna i transport sanitarny – zwiększenie o 6,5 mln zł;
 • koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu – zwiększenie o 5 mln zł;
 • świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie – zwiększenie o 122,97 mln zł;
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa – zwiększenie o 88,6 mln zł;
 • koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych – zwiększenie o 38,58 mln zł.

Nowelizacja planu finansowanego, zaproponowana przez kierownictwo NFZ, zyskała pozytywną rekomendację ze strony Rady NFZ, sejmowej komisji finansów publicznych i sejmowej komisji zdrowia.

Źródło: NFZ

Czw., 5 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska