Kara za nieuczciwy parking pod szpitalem

Kara za nieuczciwy parking pod szpitalem fotolia.pl

Parking obok jednego ze szpitali onkologicznych we Wrocławiu. Na banerach reklamowych informacja, że klienci apteki mogą parkować do 20 minut za darmo.  Jednak dodatkowy warunek bezpłatnego postoju jest zawarty w regulaminie, którego nie da się odczytać bezpośrednio z samochodu. Nie pobrałeś biletu w pobliskiej myjni? – czeka Cię 200 zł kary.

Z licznymi skargami do UOKiK wystąpili klienci, którzy otrzymali karę za skorzystanie z parkingu. W czym rzecz? Na postoju nie zainstalowano parkometru, jak również nie ma osoby obsługującej. Tymczasem w regulaminie, na oddalonych od płyty parkingu tablicach, których nie można odczytać bezpośrednio z samochodu, drobnym drukiem znajduje się dodatkowy warunek - bezpłatne korzystanie jest możliwe po wcześniejszym pobraniu biletu od pracownika pobliskiej myjni. 

Ze skarg wynikało, że opłata dodatkowa (200 zł) nakładana była, gdy konsument nie spełnił wspomnianego warunku (o którym zazwyczaj nie wiedział) i nie pobrał biletu. Od 2018 r. przedsiębiorca regularnie występuje do konsumentów z wezwaniami do wniesienia ww. opłaty.

W latach 2018-2021 konsumenci regularnie występowali do przedsiębiorcy z reklamacjami, w których kwestionowali nałożoną na nich ww. opłatę dodatkową. Prezes UOKiK ustalił, że część z nich została uwzględniona, jednak przedsiębiorca rozstrzygał o tym w niejasny sposób. Brakowało uczciwego i rzetelnego traktowania konsumentów, którzy zgłosili reklamację i byli w stanie udowodnić, że zrobili zakupy w aptece. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien umożliwić konsumentom złożenie wyjaśnień i uwzględniać reklamacje.

Prezes UOKiK stwierdził, że przedsiębiorca – właściciel parkingu umyślnie stosował nieuczciwe praktyki rynkowe, wprowadzał konsumentów w błąd i naruszał ich zbiorowe interesy. Nałożył na niego karę finansową w wysokości ponad 50 tys. zł oraz obowiązek zamieszczenia informacji o decyzji w regionalnej prasie. Po uprawomocnieniu się decyzji konsumenci na podstawie ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych będą mogli dochodzić roszczeń od właściciela, powołując się na decyzję Prezesa UOKiK.

Źródło: UOKiK 

Pt., 14 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek