Dodatek covidowy – nadal bez zmian

Dodatek covidowy – nadal bez zmian fot.pixabay.com

Minister Zdrowia Adam Niedzielski, potwierdził, że nie planuje się żadnych zmian, w przyznawaniu tzw. dodatków covidowych dla personelu. Medycy ciągle interweniują w sprawie przyznawanych im dodatków, których zasady przyznawania ich zdaniem są dyskryminujące.

Zgodnie z kryteriami określonymi przez NFZ, dodatek może otrzymać osoba, która:

  1. wykonuje zawód medyczny,
  2. uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz
  • pracuje na oddziałach tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego.

UWAGA: Warunki te należy spełnić łącznie.

Dodatek covidowy wynosi 100% wynagrodzenia, które wynika z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej należnego za każdą godzinę pracy, przysługują osobie, która wykonuje zawód medyczny, uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz pracuje na oddziale, w którym placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 na tzw. II poziomie zabezpieczenia covidowego.

Środki na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a maksymalna miesięczna kwota dodatku nie może przekroczyć 15 tys. zł.

Śr., 29 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek