Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi

Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi fotolia.pl

Od 2 do 9 listopada br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych - opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, Osi VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej;
 • podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne;
 • podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 1. Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, w zakresie m.in.:
  1. wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej, zgodnie ze standardem DDOM wypracowanym w ramach POWER i przyjętym w formie uchwały przez Komitet Sterujący lub innych form opieki,
  2. wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych,
  3. wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej, w tym długoterminowej medycznej opieki domowej,
  4. zapewnienia opieki medycznej w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
  5. teleopieki medycznej,
  6. zwiększenia dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu,
  7. podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi zdrowotne dotyczące form zdeinstytucjonalizowanych.
 2. Rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami, w tym:
  1. rehabilitacja ruchowa, psychiatryczna i logopedyczna,
  2. zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym szkolenia/doradztwo w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania,
  3. wsparcie psychologiczne i/lub szkolenia dla opiekunów faktycznych w zakresie opieki medycznej.

W ramach naboru przyjmowane będą tylko i wyłącznie tzw. „małe” projekty, o wartości dofinansowania nie większej niż 100 tys. EURO. Rozliczenie kosztów bezpośrednich musi nastąpić na podstawie kwot ryczałtowych określanych przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 94,5% - w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 9,5%.

Więcej informacji na stronie www.rpo.opolskie.pl

Źródło: RPO Województwa Opolskiego

Czw., 7 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba