Znów najwięcej skarg pacjentów na POZ

Znów najwięcej skarg pacjentów na POZ fotolia.pl

Ponad 22 tys. zgłoszeń na Telefoniczną Informację Pacjenta w okresie od 1 stycznia do 15 września dotyczyło podstawowej opieki zdrowotnej.

Brak kontaktu z rejestracją, odmowa rejestracji na wizytę, odmowa wydania zaświadczenia (np. zwolnienia) i trudności w uzyskaniu transportu sanitarnego – to najczęściej zgłaszane przez pacjentów trudności w uzyskaniu świadczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Jeśli chodzi o leczenie szpitalne, do Rzecznika Praw Pacjenta trafiają skargi związane z odmową obecności osoby bliskiej, zastrzeżeniami do leczenia, brakiem kontaktu z osobą bliską wynikający z organizacji pracy, uzyskania informacji od lekarza pacjentowi i osobie upoważnionej oraz kwestionowaniem czynności wypisu – wynika z analizy zgłoszeń RPP.

Ponad 9 tysięcy połączeń dotyczyło długiego czasu oczekiwania na świadczenie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także braku kontaktu z rejestracją i zastrzeżeń do leczenia. Pacjenci dzwonili też z prośbą o wytłumaczenie, w jaki sposób mogą złożyć skargę na lekarza lub inną osobę z personelu medycznego.

Mając na uwadze charakter wpływających do Biura Rzecznika Praw Pacjenta sygnałów od pacjentów i ich rodzin, obok analizy indywidualnych spraw pacjentów, Rzecznik prowadzi także postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, które dotyczą wszystkich – obecnych, a także potencjalnych – pacjentów danej placówki medycznej. Pomiędzy styczniem, a wrześniem Rzecznik wszczął 137 tego rodzaju postępowań.

Dotyczyły one między innymi: funkcjonowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej w czasie epidemii, w tym trudności w kontakcie z rejestracją placówki, w szczególności drogą telefoniczną, rejonizacji, standardów teleporady, dostępu do osobistej porady lekarza, ograniczenia porodów rodzinnych w czasie epidemii, odwiedzin pacjentów w szpitalach, pobierania opłat za wykonanie u pacjentów szczepień przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień, wymaganiu stosowania od pacjentek rodzenia w maseczkach ochronnych, czy też separowania po porodach matek od ich nowonarodzonych dzieci z uwagi na podejrzenie lub potwierdzenie zakażenia u matki.

Źródło: RPP 

Śr., 29 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek