Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęło stanowisko w sprawie szpitali powiatowych

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęło stanowisko w sprawie szpitali powiatowych .

Jedno ze stanowisk przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ZPP w Wiśle dotyczyło kwestii niezwykle ważnej, jaką jest sytuacja szpitali powiatowych. Przedstawiciele powiatów zwrócili uwagę, że propozycje Ministerstwa Zdrowia bazowały na złych założeniach, a zaproponowane rozwiązania były całkowicie chybione.

Zgromadzenie Ogólne ZPP zwróciło uwagę na jedną z głównych przyczyn kryzysu, jaką są niekorzystne warunki finansowania szpitali powiatowych. Podkreślono, że problem dotyczy praktycznie wszystkich szpitali, łącznie z tymi pozostającymi pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia. Kwestia poziomu finansowania szpitalnictwa w Polsce nie może być pomijana, gdy pojawiają się pomysły na restrukturyzację opartą na doświadczeniach innych, bardziej rozwiniętych krajów europejskich, jak Francja czy Dania. Poziom finansowania szpitalnictwa w tych krajach jest bowiem dużo wyższy niż w Polsce, niezależnie od tego czy jako miarę dla porównania przyjmujemy nakłady nominalne czy wartość PKB. Zdaniem ZO, powoływanie się na przykłady z innych państw jest działaniem w Polsce bardzo wybiórczym. „Zmiany systemowe powinny być prowadzone w oparciu o rzetelne dane, przy udziale wszystkich zainteresowanych – przede wszystkim pacjentów, którym system ten ma służyć” – podkreślają samorządowcy.

Sporym problemem, który dostrzega Zgromadzenie Ogólne ZPP jest proces stanowienia prawa w obszarze ochrony zdrowia. Ważne akty prawne powstają w pośpiechu, często z pominięciem etapu konsultacji z zainteresowanymi, a także zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Oceny skutków regulacji często sporządzane są nierzetelnie, z pominięciem realnych skutków (w tym skutków finansowych) wdrożenia przewidzianych w nich rozwiązań. Chaos w tym zakresie powodują też kolejne zmiany zarządzeń Prezesa NFZ.

Chaotyczny i realizowany w pośpiechu jest też proces wdrażania uchwalonych rozwiązań prawnych. „Patrząc jak wyglądają prace nad projektami wojewódzkich planów transformacji można odnieść wrażenie, że obecnie nadrzędnym celem nie jest stworzenie racjonalnego, skonsultowanego z uprawnionymi do tego podmiotami i przystającego do potrzeb regionalnych dokumentu, ale dotrzymanie przez wojewodów niemożliwego do dotrzymania instrukcyjnego terminu (15 września 2021 r.) na przekazanie projektów planów do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia” – podkreślają przedstawiciele powiatów.

W swoim stanowisku Zgromadzenie Ogólne ZPP zaapelowało do kierownictwa Ministerstwa Zdrowia o profesjonalizm w podejmowanych działaniach.

Pt., 24 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska