„Nie można doprowadzić do masowej likwidacji oddziałów i szpitali pediatrycznych” – stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ZPP

„Nie można doprowadzić do masowej likwidacji oddziałów i szpitali pediatrycznych” – stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ZPP fotolia.pl

Sytuacja, w jakiej znalazły się oddziały i szpitale pediatryczne w Polsce napawa niepokojem. W ocenie ZO Związku Powiatów Polskich „obecna sytuacja realnie zagraża dalszemu bytowi oddziałów i szpitali pediatrycznych”.

Do końca 2020 roku finansowanie pediatrii odbywało się w ramach ryczałtu. Na mocy ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym, zniesione zostały limity świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży. Stworzenie Funduszu Medycznego miało na celu zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia. Sposób wdrożenia tej ustawy okazał się zgoła inny, niż mogli tego oczekiwać i pacjenci i świadczeniodawcy. Na przełomie, w środku pandemii, kiedy niemożliwe było utrzymanie wykonania z lat poprzednich, zmieniono rozliczanie świadczeń pediatrycznych z ryczałtu na płatność za wykonanie. Nie skorygowano przy tym od razu przepisów dotyczących płatności zaliczkowych dla świadczeń rozliczanych poza ryczałtem. Stało się to dopiero na skutek interwencji samorządów i dyrektorów szpitali. Skutek był taki, że szpitale z dnia na dzień straciły płynność.

Na konferencji prasowej, początkiem września 2021 r., minister zdrowia Adam Niedzielski i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, poinformowali o zwiększeniu wyceny świadczeń, które objęte są finansowaniem ryczałtowym. Ze względu na zmiany, jakie zaszły początkiem tego roku, wzrost wyceny świadczeń zdrowotnych nie obejmie tych z zakresu pediatrii.

„Pediatria to jedna z dziedzin medycyny, która z uwagi na podmiot jaki znajduje się w centrum jej zainteresowania, tj. najmłodszego pacjenta, powinna być traktowana priorytetowo” – podkreśla Związek Powiatów Polskich.

Pt., 24 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska