Samorząd Mazowsza przekaże środki na profilaktykę depresji wśród dzieci i młodzieży

Samorząd Mazowsza przekaże środki na profilaktykę depresji wśród dzieci i młodzieży fotolia.pl

Samorząd Województwa Mazowieckiego przekaże 8 mln zł na profilaktykę depresji wśród dzieci i młodzieży. To odpowiedź na coraz większy problem w tym zakresie a także trudności z dostępem do specjalistów.

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychicznych, pokazuje że w 2019 r. w województwie mazowieckim zaburzenia depresyjne dotyczyły 2 380,7 na 100 tys. mieszkańców, co stanowiło 73,6 proc. wszystkich zaburzeń psychicznych. W grupie wiekowej 10-14 lat było to 586,4 na 100 tys., w wieku 15-19 lat – 1 727,2 na 100 tys.

 Sytuację dodatkowo utrudnia pandemia COVID-19. Dystans społeczny czy izolacja to czynniki, które wywołują u młodych ludzi lęk, poczucie bezradności i osaczenia. W ten sposób sprzyjają występowaniu depresji.

 Od 2020 r. na Mazowszu jest realizowana 3-letnia kampania edukacyjna na temat zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży. Prowadzone są m.in. zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych mówiące o zapobieganiu depresji oraz samobójstwom.

Grupą docelową programu będą dzieci i młodzież w wieku od 12. do 18. roku życia, mieszkające na terenie województwa mazowieckiego. W planie jest m.in.:

  • przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku wykrycia depresji,
  • prowadzenie konsultacji ze specjalistami,
  • organizacja terapii dla osób ze stwierdzonym występowaniem zaburzeń depresyjnych (sesje psychoterapeutyczne),
  • organizacja szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Rozpoczęcie realizacji programu planowane jest na II kwartał 2022 roku, pod warunkiem uzyskaniu pozytywnej albo warunkowo pozytywnej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Źródło: Mazovia

Czw., 16 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska