Dodatek za pracę przy COVID także dla rejestratorek i sekretarek medycznych

Dodatek za pracę przy COVID także dla rejestratorek i sekretarek medycznych fotolia.pl

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wypłaty dodatku za pracę przy COVID-19, Ministerstwo Zdrowia przygotowało wyjaśnienia dotyczące możliwości wypłaty tego dodatku.

Aby otrzymać dodatek covidowy za pracę, należy wykonywać co najmniej przez 21 dni czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem lub zakażaniem wirusem SARS-CoV2.

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, od 1 czerwca br. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 5 000 zł przysługuje osobom niewykonującym zawodów medycznych, które w wymiarze co najmniej 21 dni, od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały w szpitalach II i III zabezpieczenia, czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z zakażeniem lub podejrzeniem COVID-19; a także osobom, które w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały czynności zawodowe w warunkach bezpośredniego kontaktu z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV2 w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub izbach przyjęć. A także osobom, które w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 r. wykonywały czynności zawodowe w laboratoriach, w których wykonywano testy diagnostyczne PT-PCR i które to laboratoria należały do szpitali I, II i III poziomu zabezpieczenia, z którymi NFZ zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych.

Ustalając dni uprawniające do otrzymania świadczenia, za jeden dzień przyjmuje się dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynikający dla danego pracownika z art. 93 ustawy o działalności leczniczej albo w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie innej niż stosunek pracy ekwiwalent takiego wymiaru czasu pracy.

Ministerstwo wyjaśnia również, że w kwestii spełnienia bezpośredniego kontaktu z osobą z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID-19, wystarczy, że pracownik miał bezpośredni kontakt z osobą zakażoną i nie trzeba już udowadniać, że miał również kontakt z podejrzeniem zakażenia – w tym wypadku stosuje się wnioskowanie z większego na mniejsze.

Resort wskazuje także, że wykonywanie czynności zawodowych w pomieszczeniu przeznaczonym dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem COVID-19 i w którym pacjenci tacy przebywają, należy uznać za spełnienie warunku kontaktu z wirusem.

Ministerstwo odniosło się również do możliwości wypłacania dodatku rejestratorkom i sekretarkom medycznym. Zgodnie ze stanowiskiem resortu, sekretarka medyczna czy rejestratorka, która spełnia wskazane wyżej wymagania powinna otrzymać dodatkowe jednorazowe świadczenie – nie ma ku temu żadnych przeciwskazań.

Ponadto nie istnieje żaden wykaz grup zawodowych uprawnionych do otrzymania dodatku, skoro przypadek każdej osoby należy rozpatrywać indywidualnie.

Czw., 8 Lp. 2021 1 Komentarz Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek