Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Świadomi w pandemii - ostatnia z cyklu publikacji

Świadomi w pandemii - ostatnia z cyklu publikacji fot. canva

Ostatnie tygodnie pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość. Być może – przynajmniej w Polsce – stan epidemii zostanie wkrótce odwołany, a w jego miejsce ogłoszony zostanie stan zagrożenia epidemicznego. Globalne „luzowanie” obostrzeń, w tym zniesienie ograniczeń przemieszczania się oznacza jednak również zwiększenie ryzyka kontaktu z wirusem SARS-CoV-2. W olbrzymim stopniu to od nas zależeć teraz będzie, czy dostosujemy się do wciąż aktualnych zaleceń, obostrzeń i zasad dyscypliny społecznej, by zminimalizować ryzyko czwartej fali koronawirusa.

Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej wraz z Partnerami Projektu „Sieć Wiedzy – Zdrowie” uznali za celowe zaktualizowanie dotychczas opublikowanych materiałów oraz wydanie ich zarówno w formie tradycyjnej, jak i formie dostępnego w sieci poradnika. Dzięki temu Czytelnikom łatwiej będzie zapoznać się z podstawowymi pojęciami i procedurami, które towarzyszyć nam będą jeszcze przez długi czas.

Obecnie w ręcę Czytelników oddana została czwarta część publikacji "Świadomi w pandemii".

Autorami publikacji są wybitni specjaliści z zakresu medycyny, prawa i samorządu terytorialnego.

Jednym z partnerów projektu jest Związek Powiatów Polskich.

Z treścią tej publikacji można zapoznać się TUTAJ.


Autorzy publikacji:


Prof. Andrzej Mariusz Fal - ukończył studia na Akademii Medycznej oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, alergologii i zdrowia publicznego. Jest kierownikiem Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA w Warszawie, profesorem Katedry Zdrowia Publicznego UM we Wrocławiu oraz Collegium Medicum UKSW w Warszawie. Był dziekanem Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW i Dyrektorem Instytutu Nauk Medycznych. Opublikował w Polsce i za granicą ponad 350 prac z dziedziny alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego. Wypromował dziewięciu doktorów.
Jest Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, członkiem Rady Dyrektorów GLiMMER Initiative, profesorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Połtawie. Jest doradcą do spraw zdrowia publicznego Prezydenta Pracodawcy RP. W okresie pandemii jest przewodniczącym rady naukowej NaukaPrzeciwPandemii.
Prof. Fal był dyrektorem naukowym projektu KnowHealth; członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk; przez dwie kadencje członkiem Rady Nadzorczej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta; przedstawicielem Polski w European Medicines Agency (CAT) w Londynie, przez trzy kadencje Przewodniczącym Komitetu Europe and CIS w American Academy of Allergy Asthma and Immunology, członkiem zarządu światowego Stowarzyszenia Bronchologii.
Odbył staże naukowe i kliniczne w National Heart and Lung Institute w Londynie, Uniwersytecie w Lund oraz w ramach stypendium Fulbrighta w Johns' Hopkins University w Baltimore.
Brał udział w ponad 30 badaniach klinicznych (astma, alergie, POChP, zapalenia płuc), w tym w 17 jako PI.

 Prof. Hubert Izdebski - profesor w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, Wydział Prawa; em. prof. zwycz. w Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji; wykładał na uniwersytetach m.in. w Lille II, Poitiers, Genewie i Paryżu I; członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2003-2016) i jej sekretarz (2011-2016), członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2016), członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; adwokat, radca prawny; autor (lub współautor) m.in. 32 książek z zakresu prawa publicznego oraz jego podstaw teoretycznych i historycznych, w tym dotyczących publicznego prawa ochrony zdrowia.

 


Prof. Antoni Kamiński – profesor zw., kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Politycznych Instytutu Studiów Politycznych w PAN od 1994 roku. Wcześniej  Wicedyrektor w Departamencie Europy MSZ, Dyrektor Departamentu Studiów Strategicznym w MON oraz Dyrektor  Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W latach 2006-2008 zasiadał w Radzie Administracji Publicznej przy Urzędzie Premiera RP, a w roku 2015 w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP. Członek  Rady Programowej Fundacji „Pro Publico Bono” .
Od 1980 roku pełni liczne funkcje naukowe i dydaktyczne. W latach 1997 – 2004 zasiadał w Radzie ds. Badań Społecznych, a w 2006 był profesorem wizytującym na Princeton University.
Jest redaktorem naukowym i współautorem licznych publikacji, w tym książki „Dezercja elit: Konsolidacja ustroju politycznego w postkomunistycznej Polsce”.

 


Dr Piotr Karniej – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od wielu lat aktywny zawodowo menedżer w podmiotach leczniczych, członek Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ) i Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP). Jego działalność naukowa skupia się wokół zdrowia publicznego, zarządzania w ochronie zdrowia, ekonomii i ekonomiki zdrowia, a także epidemiologii i polityki zdrowotnej. Prowadzi badania nad różnymi aspektami wykluczenia w zakresie zdrowia, nierówności w zdrowiu i organizacji systemów ochrony zdrowia w Europie i na świecie.

 


Dr hab. med. Ernest Kuchar – lekarz specjalista pediatrii, medyny sportowej i chorób zakaźnych, wykładowca akademicki. Od 2015 roku kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje też w Luxmed jako lekarz chorób zakaźnych i lekarz sportowy. Ukończył wrocławską Akademię Medyczną oraz podyplomowe Studia Zarządzania i Oceny Technologii Medycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta Fogarthy Foundation oraz American-Austrian Foundation. Odbył staże w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i USA. Ekspert portali medycznych: DynaMed, Medycyna Praktyczna i Konsylium24.pl. Popularyzator wiedzy medycznej w Internecie, Współtworzył portal „Pogromcy Mitów Medycznych”. Wieloletni członek zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, od 2018 roku prezes PTW. W pracy naukowej skupia się na chorobach zakaźnych dzieci, w tym zakażeniach wrodzonych, infekcjach układu oddechowego oraz szczepieniach ochronnych. Sekretarz Narodowego Komitetu WHO do spraw eliminacji odry i różyczki. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Lekarzy Epidemiologów i Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, European Society for Paediatrc Infectious Diseases (ESPID) i International Organisation of Sports Medicine (FIMS). Autor kilku książek i ponad 200 publikacji naukowych.
Prof. dr hab. Irena Lipowicz  -  kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktor honoris causa uniwersytetu w Osnabrueck, laureatka nagrody: Europy Środkowej IDM w Wiedniu; nagrody Europejskiej Uniwersytetu Viadrina oraz nagrody im. świętej Jadwigi Uniwersytetu Wrocławskiego. Otrzymała również odznaczenie honorowe Uniwersytetu Śląskiego.
W latach 2010- 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich, w latach 1991 -2000 poseł na Sejm, m.in. przewodnicząca komisji Samorządu Terytorialnego, członek komisji konstytucyjnej. W latach 2000-2004 ambasador RP w Republice Austrii. Członek zarządu Societas Iuris Publici Europaei, przewodnicząca komisji programowej Stacji PAN w Wiedniu. W latach 2016-2018 Członek Rady Uniwersytetu ONZ.
Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, w tym w szczególności: „Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej”, „Samorząd terytorialny XXI wieku” Warszawa 2019, a także licznych artykułów naukowych m.in. :” Dobro wspólne” RPEiS 2017 nr 2017; „Sytuacja prawna człowieka wobec administracji publicznej w poglądach Franciszka Longchamps de Berrier” Państwo i Prawo 2019 nr 5. Punkty ciężkości pracy naukowej dotyczy teorii prawa administracyjnego, innowacji w administracji publicznej, samorządu terytorialnego.

 


Aleksandra Piotrowska – adwokat zrzeszony w warszawskiej Okręgowej Izbie Adwokackiej, magister prawa medycznego, wspólnik w Kancelarii Juris sp. z o.o. Od wielu lat związana z branżą medyczną i farmaceutyczną. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym dla firm farmaceutycznych oraz podmiotów leczniczych. W codziennej praktyce zajmuje się reprezentacją lekarzy w postępowaniach sądowych oraz dyscyplinarnych. Zabezpiecza interesy tej grupy zawodowej już na etapie przesłuchań prokuratorskich. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i szkoleń z zakresu tematyki branżowej oraz zarządzaniu ryzykiem prawnym.
Dr hab. Piotr Rzymski - doktor habilitowany nauk medycznych, biolog medyczny i środowiskowy, współautor ponad 150 publikacji naukowych, w tym 15 dotyczących COVID-19, wykładowca i popularyzator nauki. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i MNiSW, ekspert unijnej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych,  ambasador międzynarodowej sieci naukowej Universal Scientific Education and Research Network (USERN) w Polsce, członek Rady Programowej inicjatywy "Nauka Przeciw Pandemii".

 


Adw. dr Sebastian Sikorski - Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Instytutu Nauk Prawnych, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wykładowca w Collegium Medicum. Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ekspert w zespole ds. telemedycyny przy Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Ekspert ds. prawa medycznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego. Wykładowca na studiach podyplomowych - Zarządzanie podmiotami leczniczymi, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH w Warszawie.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego, administracyjnego i cywilnego. W latach 2003–2007 zajmował m.in. stanowisko naczelnika Wydziału Obsługi Sektora Ochrony Zdrowia w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 


Jan A. Stefanowicz – członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Przewodniczący Rady Fundacji Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych.
Członek-założyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich w 1995 r. Ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 2002-2012 Przewodniczący Rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przewodniczył radom nadzorczym LAKMA S.A., Zielona Budka S.A .; Przewodniczący Komitetu Audytu Trion S.A., w latach 2006-2010 był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu GL S.A. w latach 2004-2008 sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Adwokatów i Radców Prawnych Naczelnej Rady Adwokackiej, uczestnik Prac legislacyjnych nad wieloma ustawami, konsultant komisji sejmowych oraz senackich, Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP.
Były Ekspert w Gabinecie Marszałka Senatu RP.
Od roku 1992 był wykładowcą prawa handlowego i papierów wartościowych na aplikacjach adwokackiej i radcowskiej, był także wykładowcą prawa cywilnego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, dostępu do informacji publicznej m. in. w Fundacji Centrum Prywatyzacji, Szkole Finansów i Zarządzania, Centrum Kreowania Liderów, Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza, w Instytucie Zarządzania.
Prowadzi również indywidualną kancelarię adwokacką.
Adwokat.

 


Arkadiusz Tatar – lekarz, specjalista radiolog.  Doradca Prezesa LUX MED ds. Relacji z Lekarzami, Dyrektor ds. Medycznych LUX MED Ubezpieczenia. Członek Rady ds. Zdrowia Publicznego – przedstawiciel organizacji pracodawców. Uhonorowany tytułem Ambasadora e-ZLA ZUS przez Prezesa ZUS za szczególne zaangażowanie w popularyzację elektronicznych zwolnień lekarskich. Jeden z organizatorów konferencji naukowych dla środowiska lekarskiego w LUX MED. Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku, kursów i szkoleń m.in. w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, komunikacji interpersonalnej.

 


Dr Monika Tomaszewska – dr nauk o zdrowiu, Dyrektor Dep. Strategii i Innowacji Medycznych w Pionie Medycznym LUX MED, ekspert Pracodawców RP w tematach związanych z ochroną zdrowia. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
.

Załączniki:
Pobierz ten plik (Swiadomi w pandemii_cz 4.pdf)Publikacja325 kB
Czw., 24 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: