Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Skierowanie kierowcy na badania po dziwnym zachowaniu po zdarzeniu drogowym

Skierowanie kierowcy na badania po dziwnym zachowaniu po zdarzeniu drogowym fotolia.pl

Z faktu, że nie doszło podczas zdarzenia drogowego do poważnych skutków (np. poprzez wystąpienie uszczerbku na zdrowiu osób w nim uczestniczących), nie można wywodzić braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Tak wynika z wyroku NSA z 7 maja 2021 r. sygn. I OSK 3022/18.

W sprawie podstawę skierowania na badania lekarskie stanowił wniosek Komendy Miejskiej Policji. Jak wynikało z akt sprawy skarżący będący osobą starszą, po zdarzeniu miał problemy z poruszaniem się i z koordynacją ruchową, nie był w stanie wskazać przyczyny zdarzenia, miał problemy z logicznym wysławianiem się i z odbieraniem rzeczywistości. Sąd wskazał, że sam fakt spowodowania zdarzenia drogowego nie stanowi podstawy do uznania, iż istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierowcy, jednakże w sprawie podstawą skierowania wniosku było towarzyszące zdarzeniu drogowemu zachowanie skarżącego.

Opisane we wniosku zdarzenie, zostało ocenione przez organy orzekające w tej sprawie jako okoliczność uzasadniającą poważne zastrzeżenia co do sprawnego prowadzenia pojazdów. Jeżeli z dokumentów wynikały uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia strony pod kątem możliwości kierowania pojazdami, to nie można skutecznie zarzucać organowi, że wziął te okoliczności pod uwagę. To nie rolą organu w tym postępowaniu jest ocena stanu zdrowia kierującego, a wydaje się, że tego w istocie domaga się skarżący skoro oczekiwał od organu weryfikacji informacji przestawionych przez funkcjonariuszy policji w notatce służbowej.

Dalej sąd wskazał, że przesłanką skierowania kierowcy przez organ na badania lekarskie jest istnienie uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy niezależnie od skutków jakie wystąpiły podczas konkretnego zdarzenia drogowego.

Źródło: NSA 

Wt., 1 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel