Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Doskonalenie zawodowe lekarzy – nowe przepisy

Doskonalenie zawodowe lekarzy – nowe przepisy fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Projekt ten zakłada nowe zasady obowiązujące lekarzy i lekarzy dentystów podczas doskonalenia zawodowego.

Dopełnienie przez lekarza obowiązku doskonalenia zawodowego obejmuje zdobycie każdorazowo 200 punktów edukacyjnych w okresie 48 miesięcy. W przypadku uzyskania ponad 200 punktów edukacyjnych nie przenosi się ich na następny okres rozliczeniowy. Podobnie uzyskana w okresie rozliczeniowym liczba punktów mniejsza niż 200 nie jest zaliczana w poczet następnego okresu rozliczeniowego.

Dotychczasowa treść obowiązującego rozporządzenia została zweryfikowana przez rozszerzenie możliwości zdobywania przez lekarza i lekarza dentystę punktów edukacyjnych nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami.

W związku z tym, że okręgowe rady lekarskie będą potwierdzać w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zdobyte przez lekarzy punkty edukacyjne oraz będą odnotowywać je w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów, nie jest zasadne dalsze dokonywanie wpisu w dokumencie prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty w części „wpisy uzupełniające” liczby zdobytych punktów, co oznacza, że czynność ta przestanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia obowiązywać.

Zgodnie z przepisami ustawy dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego nie dotyczy lekarza oraz lekarza dentysty: odbywającego staż podyplomowy albo przebywającego na urlopie macierzyńskim, albo będącego na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby przekraczającej łącznie 50% okresu rozliczeniowego.

Jednocześnie w projekcie z uwagi na merytoryczną zawartość programów specjalizacji realizowanych w toku kształcenia podyplomowego wskazano, że równoważnym z wypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego w wymiarze 50 pkt jest odbycie szkolenia specjalizacyjnego stanowiącego jedną z form kształcenia podyplomowego. 

Pt., 26 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek