Szczepienia w domu wkrótce możliwe

Szczepienia w domu wkrótce możliwe fotolia.pl

22 stycznia br. odbyło się spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dedykowane Narodowemu Programowi Szczepień i problemom z jakimi obecnie zmagają się samorządy.

Podczas spotkania samorządowcy zwracali uwagę na problem z brakiem możliwości szczepień osób powyżej 80 roku życia, które są przewlekle chore, wentylowane mechanicznie i nie ma możliwości, aby w jakikolwiek sposób dotarli do punktów szczepień.

Pełnomocnicy Ministerstwa Zdrowia udzielili odpowiedzi, ze chcą w każdym powiecie utworzyć co najmniej 1 mobilny zespół wyjazdowy do szczepień, na które nabór ogłosi Narodowy Fundusz Zdrowia. Również lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej będą mogli wyjeżdżać i szczepić swoich pacjentów. Szacuje się, że około 30% punktów szczepień zlokalizowanych jest poza POZ. Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej będą prowadzić listę pacjentów, którzy zgłoszą chęć uzyskania szczepienia w miejscu swojego zamieszkania. Planuje się, że mobilne zespoły wyjazdowe rozpoczną pracę za około tydzień. W tym też czasie powinna zostać opublikowana lista mobilnych zespołów szczepiennych.

Samorządowcy podczas spotkania prosili, aby Ośrodki Pomocy Społecznej, również miały możliwość zgłaszać zapotrzebowanie na szczepienia, pacjentów, którzy nie mogą opuścić swoich domów. Zwracali się również z prośbą o elastyczne potraktowanie dużych miast – gdzie nie jest możliwe, aby jeden zespół wyjazdowy obsłużył cały teren. Podobnie jak niewykonalne jest, żeby 1 koordynator obsługiwał miasta o bardzo dużej liczbie mieszkańców. W związku z tym zwrócili się o zróżnicowanie środków finansowych przekazywanych na gminnego koordynatora szczepień (obecnie jest to kwota 3 tys. zł bez względy na wielkość gminy).

Poruszony został również problem prywatnych punktów szczepień, które absolutnie nie chcą mieć zespołów mobilno – wyjazdowych.
Przedstawicielka ZPP mec. Bernadeta Skóbel zwróciła się z zapytaniem o możliwość wykorzystania przez gminy, do transportu pacjentów na szczepienia pojazdów zakupionych w ramach środków otrzymanych od PFRON, na transport osób niepełnosprawnych. Czy takim transportem można wozić osoby pełnosprawne, które jednak z jakiś względów nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktów szczepień? W odpowiedzi przedstawiciele rządu obiecali przyjrzeć się temu problemowi wraz z prawnikami PFRON.

Obecny na posiedzeniu minister Michał Dworczyk poinformował, że błędem było otworzenie możliwości szczepień dla seniorów powyżej 70 r.ż. zamiast dla grupy powyżej 75 r.ż. Przypomniał, że rząd starał się apelować, aby seniorzy nie udawali się na zapisy do POZ – jednak apele te pozostały bez odzewu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministra na ten moment nie jest planowane uruchamianie zapisów dalszych grup. Ponadto minister wyjaśnił, że dzisiejsze obciążenie infolinii było rekordowe, w jednej minucie oczekujących na połączenie było około 300 tys. osób – żadna, nawet najlepiej przygotowana infolinia nie wytrzyma takiego oblężenia.

Minister zaproponował, aby w sprawie narodowego programu Szczepień odbywały się cykliczne spotkania – 1 raz w tygodniu, na której samorządowcy z przedstawicielami rządu omawialiby pojawiające się problemy.

Pt., 22 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek