Bezlimitowe finansowanie dla dzieci w psychiatrii i leczeniu uzależnień

Bezlimitowe finansowanie dla dzieci w psychiatrii i leczeniu uzależnień fotolia.pl

Począwszy od 1 stycznia 2021 zmieniły się zasady finansowania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dla świadczeniodawców poniżej 18 roku życia. Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy o Funduszu Medycznym.

W zarządzeniu Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień § 18 w ust. 1 dodano pkt 38 w brzmieniu:

„38) przy rozliczaniu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia, po przekroczeniu kwoty zobowiązania określonej w umowie dla zakresu, w którym udzielono tych świadczeń, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym udzielono tych świadczeń, zwiększeniu ulegają liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania w tym zakresie, z zastrzeżeniem, że liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania może wzrosnąć maksymalnie o liczbę jednostek rozliczeniowych i wartość, odpowiadającą świadczeniom udzielonym świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia ponad kwotę zobowiązania, w tym kwartale.”.

Źródło: NFZ

Śr., 6 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel