Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wielkopolskie. Tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego

Wielkopolskie. Tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego fotolia.pl

Pod koniec stycznia br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji,
 2. projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

Powyższe typy projektów muszą być realizowane łącznie i polegają na – tworzeniu Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać następujące podmioty:

 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 90% kosztów kwalifikowanych, natomiast ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 42 352 941 zł.

Więcej informacji tutaj: wrpo.wielkopolskie.pl.

Źródło: Serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Czw., 7 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba