E-skierowanie już obowiązkowe

E-skierowanie już obowiązkowe fotolia.pl

Od 8 stycznia br. skierowania na leczenie wystawiane będą wyłącznie elektronicznie w postaci tzw. e-skierowań. Procedura ich wystawiania będzie podobna, do znanej już e-recepty.

Lekarz wprowadzi wymagane dane pacjenta do systemu gabinetowego podłączonego do platformy e-zdrowie lub za pomocą aplikacji gabinet.gov.pl i podpisze cyfrowo. E-skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji.

Pacjent nie będzie musiał już osobiście dostarczać skierowania, wystarczy, że zarejestruje się osobiście i poda czterocyfrowy kod, który otrzyma na skierowaniu oraz numer PESEL. Nie będzie już też występował problem nieczytelnie wystawionych skierowań. E-skierowanie ma też tą zaletę, że się nie gubi.

Ponadto, zmniejszą się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania — po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki i nie będzie można go jednocześnie zarejestrować w innej.

Pt., 8 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek