Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wdrożenie programów zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy

Wdrożenie programów zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy fotolia.pl

Od 18 stycznia 2021 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. 

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

  • podmioty lecznicze sektora publicznego i niepublicznego wykonujące działalność leczniczą, w tym m.in. świadczące usługi w zakresie POZ lub AOS oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (rehabilitacyjne, medycyny pracy, ortopedyczne, neurologiczne), uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego,
  • organizacje pozarządowe, w tym reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Konkurs obejmuje wdrożenie programów zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy, tj. ukierunkowanie na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych, np. poprzez:

  1. niezbędne usługi zdrowotne, w tym rehabilitacyjne;
  2. zwrot kosztów dojazdu związany z rehabilitacją;
  3. działania informacyjno-edukacyjne, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia;
  4. działania szkoleniowe skierowane w szczególności do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne oraz kadr POZ;
  5. w uzasadnionych przypadkach zakup sprzętu (zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności).  

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, natomiast wkład własny wynosi 15%.

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN., natomiast maksymalna wartość projektu wynosi: 528 317,64 PLN.

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego

Śr., 30 Gr. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba