Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej pacjentów onkologicznych

Wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej pacjentów onkologicznych fotolia.pl

Od 28 grudnia br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ukierunkowanych na wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej pacjentów onkologicznych zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym Województwa Zachodniopomorskiego pn.: „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2020-2022” w ramach Osi Priorytetowej VI Rynek pracy, Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych oraz przedsięwzięć zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą; organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji i ochrony zdrowia oraz podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie lecznictwa lub promocji zdrowia.

Dofinansowanie można otrzymać na wdrożenie kompleksowych programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu:

  • realizacja usług zdrowotnych niezbędnych do realizacji celów Regionalnego Programu Zdrowotnego,
  • zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem,
  • zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki Regionalnego Programu Zdrowotnego, w tym edukacja prozdrowotna, skierowana do osób objętych wsparciem,
  • działania informacyjno-szkoleniowe, związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Zdrowotnego, skierowane do lekarzy i pielęgniarek POZ,
  • monitoring jakości i celowości podejmowanych działań, ewaluacja programu zdrowotnego,
  • zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego Regionalnego Programu Zdrowotnego),
  • prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych mających na celu wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 2 889 078,30 zł, natomiast maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RPO Województwa Zachodniopomorskiego

Czw., 24 Gr. 2020 0 Komentarzy
Ewelina Kocemba
redaktor Ewelina Kocemba