Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych reaguje na słowa Ministra Zdrowia: „wyrażamy stanowczy sprzeciw”

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych reaguje na słowa Ministra Zdrowia: „wyrażamy stanowczy sprzeciw” fotolia.pl

Niedawne informacje płynące od Ministra Zdrowia i OW NFZ dotyczą sprawozdawania danych dotyczących wolnych łóżek szpitalnych. Pomóc mają w tym żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Na sytuację zareagował Ogólnopolski Związek Szpitali Powiatowych w wydanym stanowisku. „Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takich działań” – czytamy w piśmie.

OW NFZ przesłało do szpitali pisma, w których informują, że „wszystkie podmioty lecznicze, które udzielają świadczeń zdrowotnych COVID-19, będą miały obowiązek informowania, w aplikacji uw.mz.gov.pl, o dostępności łóżek szpitalnych”. Jednocześnie, szpitale mają być wspierane w tym zakresie przez żołnierzy WOT. Dane ze szpitali miałyby trafiać bezpośrednio do koordynatorów ratownictwa medycznego i w rezultacie przełożyć się na szybkość w przywożeniu pacjentów do konkretnej placówki. Sprawdzanie i aktualizowanie danych miałoby odbywać się przez system informatyczny, do obsługi którego mają zostać przeszkoleni żołnierze.

Powyższe działania mają na celu walkę z „ukrywaniem łóżek dla chorych na COVID-19”, jak określił do Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Do słów ministra i zaproponowanego rozwiązania odniósł się Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, który wcześniej postulował o przekierowanie do szpitali żołnierzy. Oczekiwaniem Związku była jednak ich pomoc w zakresie określonym przez dyrektorów szpitali. „Niewyobrażalnym i niedopuszczalnym jest fakt odgórnego narzucenia zadań takich osób przez kierownictwo wojewódzkich oddziałów NFZ. Jest to wchodzenie w zakres i jednocześnie podważanie kompetencji dyrektorów, którzy kierują szpitalami i biorą odpowiedzialność za ich prowadzenie” – napisał Prezes OZPSP, Waldemar Malinowski.

W stanowisku podkreślono też ogromną rolę i wysiłek, jaki dyrektorzy i prezesi szpitali wkładają w sprawne funkcjonowanie placówek od początku trwania pandemii. „Publiczne zarzucanie przez Ministra Zdrowia dyrektorom zatajania informacji na niekorzyść pacjenta i odgórne wyznaczanie zadań żołnierzom w szpitalu jest skandaliczne i dzieli środowisko” – czytamy w stanowisku Związku.

Pt., 6 Lst. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska