Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wydłużenie terminu na sporządzenie raportu o sytuacji SP ZOZ-u

Wydłużenie terminu na sporządzenie raportu o sytuacji SP ZOZ-u fotolia.pl

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (druk 483) zaproponowano zmianę terminu określonego w art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Stanowi to konsekwencję rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570), wydanego na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które przesunęło terminy na sporządzenie sprawozdania finansowego i zatwierdzenie tego sprawozdania o 3 miesiące – odpowiednio z dnia 31 marca na dzień 30 czerwca i z dnia 30 czerwca na dzień 30 września.

Obowiązujący art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zobowiązuje kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do sporządzania i przekazywania w terminie do dnia 31 maja każdego roku podmiotowi tworzącemu (są to głównie jednostki samorządu terytorialnego) raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej jest przygotowywany przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. W związku z faktem, że termin na sporządzenie tego sprawozdania w 2020 r. to dzień 30 czerwca 2020 r., zaproponowano zmianę w art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w taki sposób, aby kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej każdego roku sporządzał i udostępniał w Biuletynie Informacji Publicznej raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w terminie 2 miesięcy od upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, a nie do dnia 31 maja każdego roku.

Jak wskazują projektodawcy podmiot tworzący, w celu dokonania oceny, o której mowa w art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, będzie pobierał ww. raport bezpośrednio z Biuletynu Informacji Publicznej danego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Źródło: Sejm RP

Niedz., 26 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka