Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Lipcowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

Lipcowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST fotolia.pl

14 lipca br. miało miejsce zdalne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Podczas posiedzenia omówione zostały bieżące problemy samorządów z jakimi borykają się w związku z trwającą epidemią oraz różne tematy nie związane bezpośrednio z Koronawirusem.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia kwestii zwolnienia z opłaty składek za ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz składka na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych za miesiące marzec – maj dla wszystkich szpitali. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia stwierdzili, że rozszerzenie tego zwolnienia na szpitale byłoby zbyt kosztowne. Zwolnienie określone w „tarczy covidowej” miało na celu ochronę miejsc pracy z uwagi na spadek przychodów wielu przedsiębiorców. Przedstawicielka Związku Powiatów Polskich mec. Bernadeta Skóbel wskazała, że zwolnienie związane było wyłącznie z liczbą osób zatrudnionych w danym podmiocie, dlatego szpitale nie mogły z niego skorzystać, a skorzystały na przykład placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Takie zwolnienia również dla szpitali, pomogłoby ustabilizować ich sytuację finansową.

Starostowie obecni na posiedzeniu Zespołu zwracali uwagę na problemy szpitali w swoich powiatach. Niektóre szpitale mają już po 10 mln zł straty a minęło dopiero pół roku.

Kolejno poruszono termin wprowadzenia opracowywanych przez ministerstwo przepisów odnośnie zmiany w przepisach prawa pracy w związku z zalecanym rotacyjnym systemem czasu pracy pracowników DPS. Na chwilę obecną projektu nadal nie ma, jak tylko MRPiPS otrzyma zgodę na rozpoczęcie prac nad tym tematem poinformuję o tym stronę samorządową.

Następnie na wniosek Związku Powiatów Polskich pochylono się nad problem z jakim będzie borykało się kilkanaście placówek opiekuńczo – wychowawczych w całej Polsce, a mianowicie obowiązku zmniejszenia liczby wychowanków z 30 do 14 w danej placówce do dnia 1 stycznia 2021 r.  Ministerstwo przychyliło się do propozycji, aby te placówki, które nie zdążą osiągnąć standardy mogły wdrożyć program naprawczy i dążyć do jego jak najszybszego osiągnięcia. Ministerstwo prowadzi analizę ile dokładnie placówek będzie miało taki problem, chociaż wydaje się, że skala nie jest znaczna.  Ponadto przedstawiciel resortu podkreślił, że nie chodzi o to, żeby placówki te likwidować a udoskonalać. Resort wystąpi do wojewodów z informacją, aby nie likwidować placówek, które do 01.01.2021 r. nie osiągnęły standardu.

Omówiono także bieżące problemy z jakimi borykają się szpitale. I tak Prezes NFZ zapewnił, że nie zostaną zmniejszone ryczałty na przyszły rok, jednak okres, w którym miałoby się je wypracować zostanie wydłużony do czerwca 2021 r. Poruszono także temat wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych od lipca br., czy wzrost wyceny o 3% zrefunduje koszt podniesienia wynagrodzeń? Jak przekazał prezes NFZ dane te są obecnie niepoliczalne, wiele zależy od tego z jakim podmiotem mamy do czynienia i jakie były „wyjściowe” wynagrodzenia personelu. Pojawią się także roszczenia innych grup zawodowych o podwyżkę. Umówiono się, że temat ten będzie monitorowany – kiedy pojawią się dane ze sprawozdań finansowych, wówczas będziemy wiedzieli czy te 3% wystarczyły na pokrycie wzrostu wynagrodzeń, czy należy jeszcze dołożyć pieniędzy do systemu.

Ostatnim tematem poruszonym w sprawach różnych był temat refundowanych szczepień na grypę dla osób powyżej 65 roku życia, na HPV dla dziewczynek i chłopców oraz na meningokoki. Z informacji uzyskanych od resoru zdrowia wynika, ze cały czas zespół ekspertów pracuje nad grupą docelową szczepień na HPV i meningokoki, w tym momencie Zespół czeka na decyzję Ministra Zdrowia odnośnie refundacji.

Obecni na posiedzeniu Zespołu przedstawiciele samorządów zwracali uwagę, na problemy z dostępnością szczepionek na HPV. Wiele samorządów w ramach programów zdrowotnych podjęło decyzję o refundacji szczepień na HPV, jednak nie wszyscy otrzymali wymaganą dawkę szczepionek gdyż zabrakło ich na rynku. Jest więc sporo mieszkańców, którzy nie otrzymali, którejś z dawek, a więc szczepienie to nie jest do końca skuteczne.

Po sprawach różnych nastąpiło opiniowanie projektów jakie wpłynęły do Zespołu. I tak:

  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opieką otrzymał opinię pozytywną
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę otrzymał opinię pozytywną
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej zostanie zaopiniowany obiegowo, gdyż resort pracuje jeszcze nad nowym tekstem projektu
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej otrzymał opinię pozytywną.
Śr., 15 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek