Czy prywatni mają spowiadać się przed radnymi?

Prywatni zarządcy szpitali w danych powiatach nie muszą przed radnymi powiatowymi składać sprawozdań finansowych.
Ostatnim takim przykładem był Olkusz, gdzie cześć radnych chciała otrzymać dane, w jakiej kondycji jest Nowy Szpital. Zarządca się nie zgodził i miał do tego prawo. Dokładną sytuację finansową zna zarząd spółki i zarząd powiatu.
Jarosław Fedorowski, prezes zarządu Szpitale Polskie SA wyjaśnia w rozmowie z portalem, że ujawnianie informacji o kondycji niepublicznego szpitala uzależniają wzajemnie zawierane umowy z powiatami.
– Jeżeli szpital prowadzony jest w formie dzierżawy operacyjnej to wszystkie elementy określone są w umowie. Tam może być zawarty rodzaj i zakres sprawozdań składanych przez dzierżawcę. One co zrozumiałem mogą być bardziej lub mniej szczegółowe. Oczywiście samorząd powinien wiedzieć o jakości usług, dostępności, planach inwestycyjnych, ale nie powinien otrzymywać szczegółowych sprawozdań.
To nie są szpitale zarządzane przez samorząd więc nie powinno to dziwić. Sytuacja się zmienia, gdy szpital prowadzony jest w formie udziału. Spółka samorządowa posiadając partnera prywatnego zobligowana jest do pełnej sprawozdawczości.

Marek Kubicki, rzecznik prasowy EMC Instytutu Medycznego SA przyznaje w rozmowie z portalem, że takie dywagacje w przypadku szpitali ich spółki są bezzasadne bo…
– W naszym przypadku, spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych mamy obowiązek przygotowywać sprawozdania finansowe także każdej jednostki. Są one publikowane w sprawozdaniach kwartalnych i rocznych. W naszym przypadku to są w pełni jawne dane.

Źródło: Rynek Zdrowia

Niedz., 11 Lp. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: