Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie na kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych

Wsparcie na kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych fotolia.pl

Od 9 do 12 grudnia br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

Wsparcie można uzyskać na kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

 • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
 • staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,
 • inne.

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
 • podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).

Więcej informacji tutaj

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Pt., 18 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba