Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowy wzór wniosku o świadczenie za zakwaterowanie obywateli Ukrainy

Nowy wzór wniosku o świadczenie za zakwaterowanie obywateli Ukrainy fot.canva

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał nowelizację rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

W Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 2226 pojawiło się rozporządzenie dotyczące nowego wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

Wprowadzana korekta do karty osoby przyjętej do zakwaterowania polegała na dostosowaniu treści składanych oświadczeń do aktualnego brzmienia art. 13 ust. 1e – dodanego na gruncie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca przesądził, że wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Przepis ten dotyczy wniosków o świadczenie pieniężne, obejmujących okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ww. ustawy, czyli po 1 lipca 2022 r. Ponadto, na mocy § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, zaliczonemu do jednej z grup wyszczególnionych w pkt 1-6 ww. przepisu.

Czw., 3 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński