Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt ustawy okołobudżetowej – dofinansowanie Powiatowych Urzędów Pracy

Projekt ustawy okołobudżetowej – dofinansowanie Powiatowych Urzędów Pracy fotolia.pl

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, podobnie jak w przypadku zeszłorocznej tzw. ustawy okołobudżetowej przewiduje przekazanie z Funduszu Pracy środków realizujących zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych.

Zgodnie z dodawanym art. 108f w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w roku 2023 w celu wsparcia samorządów powiatów, realizujących zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych, minister właściwy do spraw pracy przekazuje tym samorządom środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą. Środki te mają wynieść 14% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7 (tj. środków Funduszu Pracy na finansowanie w województwie projektów współfinansowanych z EFS). Środki, mają być przekazywane w wysokości proporcjonalnej do udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju poniesionych w roku 2021 z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, wykazanych w informacji uzyskanej na podstawie badań statystycznych prowadzonych wspólnie przez ministra właściwego do spraw pracy i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z przepisami o statystyce publicznej. Kwota środków ma być przekazywana samorządom powiatów w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na rok 2023. Środki niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2023 r. będą podlegały zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy do dnia 31 stycznia 2024 r.

Dodatkowo w art. 109 wprowadzono również zmianę, zgodnie z którą w roku 2023 środki KFS są określone w planie finansowym Funduszu Pracy na ten rok, w kwocie odpowiadającej wysokości 4% przychodów Funduszu Pracy uzyskanych z obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w roku 2021.

Pt., 23 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel