Co przewiduje ustawa pomocowa dla przedsiębiorców znad Odry?

Co przewiduje ustawa pomocowa dla przedsiębiorców znad Odry? fot.pixabay.com

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika – to główne założenie ustawy w sprawie pomocy dla przedsiębiorców znad Odry. Ustawa czeka obecnie na podpis prezydenta.

Nowa ustawa przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika. Firma otrzyma świadczenie, jeżeli jej przychód spadł o co najmniej 50 proc.

O pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy m.in. z branży:

  • turystycznej (hotele i inne obiekty noclegowe, działalność organizatorów turystyki itd.),
  • gastronomicznej (restauracje, bary itd.),
  • sportowo-rekreacyjnej (wypożyczalnie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego itd.).

Pełen krąg podmiotów, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów. Podobnie jak okresy, za jakie wypłacane będzie świadczenie.

Wsparcie przysługuje firmom, które posiadają PKD określone w rozporządzeniu oraz, których działalność znajduje się na obszarze powiatów nadodrzańskich, również wymienionych w rozporządzeniu.

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek płatnika składek. Będzie na to czas do końca roku. Wnioski będzie można składać wyłącznie online – za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pieniądze będą wypłacane niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ ma prawo do świadczenia i jego wysokość. ZUS poinformuje na profilu informacyjnym pracodawcy o kwocie wypłaconego jednorazowego świadczenia. 

Z jednorazowego świadczenia nie będzie możliwe dokonywanie potrąceń i egzekucji.

Dodatkowo kwota jednorazowego świadczenia będzie zwolniona z podatku.

Źródło: MRiPS  

Czw., 22 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska