Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Przekroczenie kryterium dochodowego o 1 grosz

Z wokandy. Przekroczenie kryterium dochodowego o 1 grosz fotolia.pl

W sytuacji, w której kryterium dochodowe zostało przekroczone o 1 grosz, czyli kwotę, która nie ma żadnej wartości nabywczej w aktualnych realiach rynku w naszym kraju, brak jest podstaw do odmowy przyznania świadczenia.

Za 1 grosz nie można nabyć nawet najtańszego produktu żywnościowego, co powoduje, że przekroczenie kryterium dochodowego o jednostkę monetarną, która nie ma żadnej realnej wartości, uznać należy za wadliwe.

Przekroczenie dochodu o 1 grosz pozostaje w granicy błędu matematycznego. Do ustalenia dochodu przyjmuje się dochód po potrąceniu podatków i należnych składek, które obliczane są po ustaleniu ich w wartościach stanowiących określony procent, a więc z możliwością różnicy w działaniach matematycznych w ramach 1 grosza.

W niniejszej sprawie przekroczenie kryterium dochodowego miało miejsce o 0,08 zł. Dlatego też Sąd nie zgadza się z oceną Kolegium, co do niemożności skorzystania z regulacji określonej w art. 16a ust. 3 ustawy, gdyż stwierdzone przekroczenie kryterium dochodowego, nie mające jakiejkolwiek wartości nabywczej, nie może zamykać drogi do przyznania świadczenia z zakresu pomocy społecznej.

Mając powyższe na względzie uznać należało, że zarówno zaskarżona decyzja, jak i poprzedzająca je decyzja organu I instancji zostały wydane przedwcześnie. Sąd zauważa przy tym, że do wyjaśnienia, w ramach ponownie prowadzonego postępowania, pozostały dwie kwestie.

Po pierwsze, ustalenia wymaga, czy skarżący spełnia drugi warunek określony w art. 16a ust. 3 ustawy uzasadniający przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadzie wyjątku, jakim jest korzystanie ze specjalnego zasiłku opiekuńczy w poprzednim okresie zasiłkowym. Jak bowiem zasadnie zwróciło uwagę Samorządowe Kolegium Odwoławcze kwestia powyższa nie została wyjaśniona w toku prowadzonego postępowania.

Po drugie z akt sprawy nie wynika, czy w toku postępowania skarżący został pouczony o zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Zarówno świadczenie pielęgnacyjne, jak i specjalny zasiłek opiekuńczy są świadczeniami konkurencyjnymi o podobnym zakresie podmiotowym osób, jakie mogą je uzyskać. Wyjaśnienia zatem wymagało, czy skarżący został pouczony o możliwości uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, a w konsekwencji, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie, możliwości wyboru korzystniejszego świadczenia.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2022 r., sygn. II SA/Po 268/22

Źródło: CBOSA

Pon., 12 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek