Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami fotolia.pl

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wprowadziło nową linię wsparcia dedykowaną wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom biernym zawodowo z powodu choroby.

W ramach Działania 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami PO WER ministerstwo przeprowadziło konkurs dotyczący zwiększenia poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jak również osób biernych zawodowo z powodu choroby. O środki aplikować mogły organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się osobami z niepełnosprawnościami oraz agencje pracy pośredniczące w zatrudnianiu tych osób. Na ten cel przeznaczono 170 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku naboru i oceny wniosków ministerstwo zawarło 54 umowy o dofinansowanie projektów zakładających wsparcie osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Do projektów rekrutowane są wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami lub bierne zawodowo z powodu choroby. Uczestnikami projektów mogą być zarówno niepracujące jak i pracujące osoby z niepełnosprawnościami.

W przypadku niepracujących osób z niepełnosprawnościami zapewnione jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w procesie ich zatrudnienia. W przypadku pracujących osób z niepełnosprawnościami zakłada się natomiast wsparcie w planowaniu rozwoju ich kariery zawodowej, w tym podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji służące poprawie ich pozycji na rynku pracy.

Projekty zakładają m.in. wsparcie takie jak:

  • identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej (opracowanie indywidualnego planu działania),
  • ocena predyspozycji i stanu zdrowia danej osoby w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zawodowej,
  • uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji, lub kwalifikacji (kursy, szkolenia),
  • zdobywanie doświadczenia zawodowego (staże u pracodawcy),
  • w zależności od potrzeb, wsparcie doradcy zawodowego, psychologa lub pośrednika pracy,
  • wsparcie trenera pracy,
  • inne formy aktywizacji zawodowej.

Projekty wybrane przez ministerstwo realizowane są przez organizacje pozarządowe oraz agencje pracy. Rekrutacje do poszczególnych projektów, uwzględniających specjalne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, prowadzone są na terenie całego kraju.

Źródło: MRiPS

Pt., 29 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska