Wnioski o 500+ już niebawem. O czym należy pamiętać?

Wnioski o 500+ już niebawem. O czym należy pamiętać? fotolia.pl

Nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+” rozpocznie się 1 lutego br. W tym roku w programie zaszło kilka znaczących zmian. Na co zwrócić uwagę?

Nowy okres świadczeniowy rządowego programu „Rodzina 500+” obowiązywał będzie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Tym razem wnioski o przyznanie środków można składać wyłącznie online. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie się odbywać bezgotówkowo – tylko przelewem na konto. Zmieni się również obsługa programu – od nowego okresu rozliczeniowego obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków, a także przyznawania świadczenia będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres świadczeniowy

Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami na kolejny okres świadczeniowy:

  •  od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie - do 30 czerwca 2022 r.,
  •  od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2022 r.,
  •  od 1 do 30 czerwca 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2022 r.,
  •  od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2022 r.,
  •  od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia  - do 31 października 2022 r.

ZUS uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych, niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

Na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. wniosek do ZUS należy złożyć na dzieci narodzone od 1 stycznia 2022 r., a także na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożono wniosku w gminie.

Jeśli wniosek na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., został złożony w gminie nie należy składać ponownie wniosku o świadczenie na ten okres do ZUS. Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych na okres do 31 maja 2022 r.

Możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej dotyczy wyłącznie rodziców, którzy posiadają numer PESEL. Rodzice składają wnioski na dedykowanym dla nich formularzu SW-R.

Rodzic nieposiadający nr PESEL, a także tzw. opiekun faktyczny (czyli osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie) oraz opiekun prawny powinni złożyć odpowiedni wniosek wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeżeli wniosek zostanie złożony przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, a wnioskodawca nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil na podstawie danych z wniosku. Na PUE ZUS będzie można znaleźć wszystkie informacje na temat złożonego wniosku i jego obsługi.

Źródło: MRiPS

Pt., 21 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska