W Polsce z urlopu rodzicielskiego korzysta tylko 1 proc. ojców

W Polsce z urlopu rodzicielskiego korzysta tylko 1 proc. ojców fotolia.pl

Zaangażowanie ojców i matek w opiekę nad dziećmi i obowiązki domowe znacznie różni się miedzy państwami. Według ostatnich dostępnych danych międzynarodowych za 2016 r., mężczyźni stanowią średnio zaledwie 18 proc. beneficjentów (rodziców) korzystających z urlopów rodzicielskich. Najwięcej mężczyzn, bo ponad 40 proc., korzysta z urlopów rodzicielskich w Szwecji, na Islandii i w Portugalii. W Polsce udział mężczyzn wśród osób, które korzystały w 2020 r. z urlopów rodzicielskich wynosi 1 proc. Podobną asymetrię widać było również w czasie pandemii. Według danych ZUS, w Polsce kobiety stanowiły 70 proc. osób korzystających z zasiłku opiekuńczego.W raporcie PIE czytamy, że przyczyny tej nierównowagi są złożone i należą do nich m.in. czynniki kulturowe (postrzeganie obowiązków opiekuńczych jako domeny kobiet) oraz ekonomiczne (różnice we wzorcach aktywności zawodowej i w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami).

Komisja Europejska jako cel założyła sobie doprowadzenie do większego zaangażowania ojców w opiekę nad dziećmi. Pomóc w tym ma między innymi dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, która weszła w życie w lipcu 2019 r., a okres jej wdrożenia w krajowym prawodawstwie mija w sierpniu 2022 r..

Na mocy dyrektywy każdemu z rodziców (opiekunów) zagwarantowane zostanie wyłączne prawo do dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego, które nie będzie podlegało przeniesieniu na drugiego rodzica (opiekuna). Drugim istotnym elementem dyrektywy jest rozszerzenie możliwości korzystania z elastycznej pracy przez rodziców dzieci do lat 8 r.ż.

Jak wskazuje wiele badań - wyższy poziom wykorzystania urlopów rodzicielskich może pozytywnie wpłynąć na bardziej zrównoważony podział obowiązków domowych między kobietami, a mężczyznami. Ponadto, większe zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi oraz bardziej symetryczne dzielenie obowiązków domowych sprzyja większej dzietności w tych społeczeństwach, w których kobiety pracują zawodowo i cenią sobie możliwość rozwoju zawodowego.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: PIE

Pt., 19 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła