Etat dla rodzin zastępczych – nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej

Etat dla rodzin zastępczych – nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej fotolia.pl

Rzecznik Praw Dziecka postuluje o zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Najważniejsze pomysły to zatrudnianie na etat rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, wprowadzenie bonu medycznego dla każdego wychowanka w wysokości 500 zł miesięcznie oraz rozszerzenie praktyk studenckich o możliwość pracy u rodzin zastępczych.

Aż 11% dzieci przebywających w pieczy zastępczej ma orzeczenie o niepełnosprawności. Jak wskazują powiaty, połowa dzieci będących w pieczy potrzebuje stałego dostępu do specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, terapii lub rehabilitacji.

W odpowiedzi na te potrzeby, RPD proponuje wprowadzenie bonu medycznego w wysokości 500 zł miesięcznie, na każde dziecko z pieczy zastępczej. Bon byłby przeznaczony do opłacania w placówkach prywatnych usług medycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, a także na zakup niezbędnych leków czy środków pomocniczych.

Rzecznik proponuje aby rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka stworzyć takie warunki finansowe i pewność zatrudnienia, by ta funkcja była nie tylko atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów, lecz także gwarantowała poczucie stabilności i bezpieczeństwa zarówno dla rodziców zastępczych, jak i powierzonych pod ich opiekę dzieci.

W tym celu proponuje się aby rodziców zastępczych zatrudnić na umowę o pracę, która jest najbardziej stabilną formą zatrudnienia funkcjonującą w polskim obrocie prawno-gospodarczym i która oprócz pewności sytuacji zawodowej gwarantuje również podleganie ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu i chorobowemu, a ponadto okres takiego zatrudnienia liczony jest do stażu pracy.

Rzecznik postuluje także rozszerzenie praktyk studenckich o możliwość ich odbywania w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka. Taka zmiana poprawi jakość kształcenia przyszłych kadr zajmujących się pracą z dziećmi poprzez nabycie przez studentów doświadczenia i poznanie realiów związanych z problemami wychowawczymi.

Źródło: RPD

Sob., 13 Lst. 2021 0 Komentarzy
Patrycja Grebla-Tarasek
Redaktor Patrycja Grebla-Tarasek