Kwarantanna, choroba – kiedy można dostać zasiłek za opiekę nad dzieckiem?

Kwarantanna, choroba – kiedy można dostać zasiłek za opiekę nad dzieckiem? fotolia.pl

Wielu rodziców zadaje pytanie czy w razie kwarantanny w przedszkolu czy szkole otrzymają zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8? W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 coraz więcej dzieci trafia na izolację czy kwarantannę, rodzice zmuszeni są w takiej sytuacji przejąć osobistą opiekę nad dzieckiem.

Ogólne zasady przedstawiają się następująco. Jeśli rodzic musi zaopiekować się chorym dzieckiem i lekarz wystawi mu zaświadczenie lekarskie, to ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Liczba dni, za które przysługuje ten zasiłek zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka. Zasiłek opiekuńczy można otrzymać maksymalnie przez: 60 dni w roku kalendarzowym - jeśli opieki wymaga chore dziecko (także z niepełnosprawnością) w wieku do 14 lat, 14 dni w roku kalendarzowym - jeśli opieki wymaga chore dziecko w wieku powyżej 14 lat, 30 dni w roku kalendarzowym - jeśli opieki wymaga chore dziecko z niepełnosprawnością w wieku 14-18 lat.

Jeżeli dziecko zostało poddane kwarantannie lub izolacji domowej  (na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana jak choroba dziecka.

Zasiłek opiekuńczy w razie konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka przysługuje w takim samym wymiarze jak w przypadku opieki nad chorym dzieckiem tzn., że zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka.

Zasiłek opiekuńczy można również otrzymać w razie konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat w sytuacjach ściśle określonych w przepisach, m.in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli ubezpieczony dowiedział się o nim w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem.

Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat przysługuje maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym.

Źródło: ZUS 

Czw., 28 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek