Pandemia obniżyła zaufanie do domów opieki

Pandemia obniżyła zaufanie do domów opieki fotolia.pl

Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny pandemia COVID-19 stanowi wyzwanie nie tylko dla równowagi makroekonomicznej i stabilności finansów publicznych państw, lecz także dla systemów zabezpieczenia społecznego. W przyszłości, jednym z problemów krajów rozwiniętych będzie zapewnienie opieki nad osobami starszymi.

Wnioski te wynikają m.in. z kanadyjskiego badania przeprowadzonego na nieco ponad 3 tys. mieszkańców prowincji Ontario i Quebec, w przedziale wiekowym 50-69 lat, którego celem było określenie preferencji dotyczących opieki długoterminowej (long-term care) w warunkach postpandemicznej „nowej normalności” w porównaniu do sytuacji pandemicznej.

Z badania wynika, że aż 72 proc. respondentów z powodu pandemii jest mniej skłonnych odwiedzać domy opieki i korzystać z ich oferty. Zdecydowana większość pytanych (70 proc.) stwierdziła też, że narażenie na ryzyko zdrowotne w takich ośrodkach w czasie pandemii wzrosło. Biorąc pod uwagę, że w trakcie pierwszej fali pandemii, trwającej od marca do sierpnia 2020 r., ponad 80 proc. zgonów będących konsekwencją COVID-19 w Kanadzie miało miejsce w domach opieki oraz domach seniora, takie wyniki nie powinny dziwić.

Respondenci wyrazili silne wsparcie dla wprowadzenia lub zwiększenia dotacji umożliwiających pokrycie kosztów opieki domowej. Ten rodzaj opieki uznaje się za bardziej komfortowy i bezpieczny, jednak jest on znacznie droższy, zwłaszcza w sytuacji, gdy roli opiekuna nie może podjąć się członek rodziny. Stąd potrzeba mobilizacji dodatkowych środków finansowych, zarówno na poziomie indywidualnym (oszczędności), jak i w sektorze publicznym.

Skonstruowany przez badaczy model pokazał, że niechęć do oddania się pod opiekę wyspecjalizowanych instytucji zwiększy prawdopodobieństwo zgromadzenia większych oszczędności w okresie późnej starości o 8,5-14 pkt. proc. 27 proc. respondentów uczestniczących w badaniu planuje bowiem zwiększyć swoje oszczędności, a większość w tej grupie stanowią osoby chcące uniknąć w przyszłości konieczności korzystania z usług domów opieki.

Jak czytamy w raporcie PIE wśród dostępnych metod zarządzania systemem usług opiekuńczych uwzględniających zmiany preferencji ich potencjalnych klientów wymienia się: stworzenie nowych, lepiej funkcjonujących i bardziej zadbanych domów opieki, wzmocnienie systemu szkolenia profesjonalnej kadry na potrzeby tych instytucji, a także stworzenie rozwiązań finansowych zwiększających dostępność opieki, na czele z subsydiami oraz zwolnieniami podatkowymi. Przykładem dobrych praktyk mogą być niewielkie domy opieki, znane jako Green Houses, których mieszkańcy byli o 80 proc. mniej narażeni na zakażenie COVID-19 oraz o 95 proc. mniej narażeni na śmierć z powodu koronawirusa.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: PIE

Czw., 21 Prn. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Sekuła