Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wsparcie dla osób zagrożonych zwolnieniem z pracy

Wsparcie dla osób zagrożonych zwolnieniem z pracy fotolia.pl

W terminie od 18 do 31 października br. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

W ramach konkursu można realizować wsparcie typu outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, w szczególności poprzez:

  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,
  • pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,
  • szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe,
  • subsydiowane zatrudnienie,
  • dodatek relokacyjny lub sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia,
  • wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 95% kosztów kwalifikowanych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 911 765,00 PLN w tym wsparcie finansowe EFS: 3 500 000,00 PLN oraz wsparcie finansowe z budżetu państwa: 411 765,00 PLN.

Źródło: Serwis Wielkopolskiego RPO

Pt., 24 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba